Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Phan Nguyên Hải
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: Thực tập CNTT (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 Điều kiện tiên quyết: Thực tập cơ sở dữ liệu, và Sau khi hết thúc 3 học phần Tự chọn III

Tóm tắt nội dung:
Môn học được sử dụng cho việc phát triển các hệ thống phần mềm lớn sử dụng kiến thức từ các môn học khác. Sinh viên có thể được yêu cầu thực hiện theo các qui trình được học trong phát triển phần mềm. Sự thành công của đồ án cần phải được đánh giá theo mức độ định hướng theo nhu cầu của khách hàng. 

- Lớp 12468151
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
12468151Phan Nguyên Hải15/05/201723/06/2017TTMTVấn đáp23/06/2017TTMT

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
Không có tài liệu!
 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search