Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
       
 
 
 
Researchs

1. Strategic goals and directions

Faculty of Information Technology (FIT) has always kept a strong focus on research. FIT’s research topics fall in many areas of computing such as Applied Optimization, Data mining, Decision Support Systems, Computational Intelligence, Image Processing, Pattern Recognition, Software Engineering and Network Security. Our aim is to maintain world-class research works and regular research collaborations with other universities & institutions.  
2. Research Themes

2.1 Computational Intelligence & Applications in Decision Support Systems
Computational Intelligence (CI) has been an important force in computing and has been applied for solving a wide range of real-world problems. CI techniques are no longer limited with fuzzy computing, neural networks, or genetic algorithms. It includes any model that is based on adaptation processes such as artificial life, multi-agent systems, swarm intelligence, or evolutionary games. Our research topics:
1. Fundamental research in CI: genetic algorithms, stochastic optimization, neural networks, fuzzy computing, parallel genetic algorithms, and evolutionary algorithms for multi-objective optimization.
2. Applications in Decision support systems, mission planning, scheduling, and airport controlling/sequencing
3. Applications in image processing and pattern recognition
4. Applications in Software Engineering: software project scheduling, software testing.

2.2 Digital Image Processing
We have carried out fundamental research on image processing such as image enhancement, image formation, image display, image compression, and image analysis. In additional to that we have a strong focus on applications of image processing in the following areas:
1. Military
2. Robotics / computer vision
3. Human / computer interfaces: pattern recognition, voice processing, computer graphics
4. Image Compression.
5. Safety: Fire Detection
6. Games & Entertainment
7. Medical Image Processing

Our ultimate goal is to build intelligent systems that have capabilities of sensing and thinking.

2.3 Networking and Network Security: Our research concentrates on the following topics:

1. Network Technologies
2. Network Security
3. Network programming
4. Information Cryptography

2.4 Data mining
Data mining is one of the hot topics in IT. We can consider data mining as a counterpart of Database Management. While database management focuses on storage technology, querying and managing current data, data mining is about discovering pattern or trends hidden in the data. Our research expertise falls in the following topics:
1 Data clustering and classification
2 Large scale data mining
3 Text Mining

3. Typical projects & Grants

 

No

Grant

Funds

Chief Investigator

Associated Members

Date

1

Adaptive Methods based on Computational Intelligence for Decision Support Systems in Dynamic Environments and with Multiple Objectives (No. 102.01-2010.12)

National

BUI Thu Lam

DAO Thanh Tinh
NGO Thanh Long
NGO Cong Do
PHAN Viet Anh

2010-2012

2

Design and Manufacture high performance devices for information security.

Ministry

NGUYEN Hieu Minh

 

2009 – 2010

3

Genetic Programming

National

NGUYEN Xuan Hoai

NGUYEN Thi Hien

2006-2008

4

Methodologies and Testing framework for software quality evaluation

Ministry

NGUYEN Thien Luan

BUI Thu Lam

2004-2006

5

Standards for defining items in Relational Databases

Ministry

NGUYEN Duc Hieu

NGUYEN Manh Hung

2004

6

Distributed Databases and Applications in Military Systems

Ministry

NGUYEN Duc Hieu

NGUYEN Manh Hung

1998

4. Research New

To be updated regularly!  

 
Focus
 
CHI BỘ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỂM NHIỆM KỲ 2018-2020 THÀNH CÔNG
Phát động cuộc thi “Thiết kế Website Học viện Kỹ thuật quân sự”
Thi thiết kế Web HVKTQS
Khoa công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học đợt tháng 1 năm 2018
Khoa CNTT tổ chức phiên tiểu ban HNKH các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIII
Khoa Công nghệ thông tin làm việc với Giáo sư Eryk Dutkiewicz chủ nhiệm khoa Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Đại học Kỹ thuật Sydney - Úc
Học viện KTQS đạt giải trong cuộc thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc và cuộc thi lập trình quốc tế ACM/ICPC 2017
Gameloft Tour- Con đường lập trình tới làm Game
Hội thảo Châu Á – Thái Bình Dương về hệ thống thông minh lần thứ 21 (IES 2017) khai mạc trọng thể ngày 16/11 với nhiều báo cáo chuyên sâu.
KHOA CNTT TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN QUÂN SỰ KHÓA 48
Trường Đông về Mô phỏng đa tác tử
GIẢI BÓNG ĐÁ KHOA CNTT ICT CUP ĐÔNG 2017 ĐÃ KHỞI TRANH
Khoa Công nghệ thông tin tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp cho sinh viên khóa 16 hệ Kỹ sư dân sự
Công đoàn cơ sở Khoa Công nghệ thông tin tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022
Học viện kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh cao học Đợt 2 - Tháng 11 năm 2017.
"Sinh viên với An toàn thông tin 2017" - Đội thi của HVKTQS giành vị trí thứ 3 tại vòng sơ khảo phía Bắc
TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC CẤP HỌC VIỆN NĂM 2017
HỌC VIÊN, SINH VIÊN HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ THAM GIA TỌA ĐÀM HƯỚNG NGHIỆP “NHẬN DIỆN THẾ HỆ 4.0”
Học viện Kỹ thuật Quân sự: Nâng cao chất lượng đào tạo an toàn thông tin
Khoa CNTT làm việc với các chuyên gia của tập đoàn Japan MicroSystem
 
Departments
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Toán
Trung tâm Máy tính
 
 
 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Go top
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Google Search