THAM GIA HỘI THẢO SEAL 2012 CHO NGƯỜI VIỆT


Dành cho người tham dự Việt Nam (không phải là tác giả và đồng tác giả).
Đối với các nhà khoa học (không phải là tác giả các bài báo tại hội nghị) từ các đại học, trường đại học và các viện nghiên cứu trong nước sẽ đăng kí như sau:

1. Lệ phí tham dự hội nghị là: 500.000 đồng/người tham dự

2. Các quyền lợi mà người tham dự nhận được là:

1. Tham gia vào các phiên làm việc của hội nghị;
2. Tuyển tập tóm tắt các bài báo của hội nghị;
3. Một số tài liệu khác của hội nghị;
4. Túi xách;
5. Các bữa ăn trưa (được tổ chức riêng) và café giữa buổi;

Lệ phí hội nghị sẽ được trả trực tiếp khi đến tham dự hội nghị. Thông tin đăng ký bao gồm:

1. Họ và Tên
2. Học hàm và Học vị
3. Đơn vị công tác
4. Số điện thoại di động liên lạc
5. Địa chỉ email
Và gửi cho Mrs. Nguyen Thi Hien: nguyenthihienqn@gmail.com