GV TS Bùi Văn Định

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: vandinhb@gmail.com

Thông tin cá nhân

1.     PERSONAL INFORMATION

 

 

·        Full name: Bui Van Dinh

·        Gender: Male

·        Date of Birth: September 21th

·        Nationality: Vietnamese

·        Marital Status: Married

·        Profession: Lecturer in Mathematics

·        Office: Department of Mathematics, Faculty of Information Technology, Le Quy Don Technical University, No. 236 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

·        Position: Vice Dean Department of Mathematics

·        Telephone: +84 904277199

·        Address: No. 56, 193/64, Phu Dien Street, Phu Dien Wards, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

·        Email address: vandinhb@gmail.com

 

2.     EDUCATION

 

·        Ph.D in Applied Mathematics                                      1/2010 - 5/2014

Department of Mathematics, Faculty of Information Technology, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam.

          Dissertation: Solution methods for pseudomonotone equilibrium problems and  their   

                                   applications.

Supervisors: 1. Asso. Prof. Dr. Nguyen Duc Hieu

                     2. Prof. Dr.Sc. Le Dung Muu

 

·        Master in Mathematics                                                 9/2001 -11/2003

Department of Mathematics and Informatics, Hanoi National University of Education, Hanoi, Vietnam.

Thesis title: The second initial boundary value problems for parabolic by

                          Petrovsky's type systems in finite cylinder with non-smooth base

Supervisor: Prof. Dr.Sc. Nguyen Manh Hung

 

·        Bachelor in Mathematics                                    9/1996 - 9/2000

Department of Mathematics and Informatics, Hanoi National University of Education, Hanoi, Vietnam.

          Thesis title: The strongly elliptic equations

Supervisor: Prof. Dr.Sc. Nguyen Manh Hung

 

 COURSES - POST UNIVERSITY

 

·        CIMPA-UNESCO-SCHOOL INDIA: Generalized Nash Equilibrium Problems, Bilevel Programming and MPEC, 2013, University of Delhi, New Delhi, India.

 

3. SKILLS

 ·        Languages             Vietnamese (native), English (good)

·                   Informatics           MATLAB, LaTex

 

 

     4. EXPERIENCES

 

·        Lecturer                                                     Since 11/2003

Department of Mathematics, Faculty of Information Technology, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam.

 

·                              Postdoc in Applied Mathematics              1/3/2015 - 31/8/2016

                  Department of Applied Mathematics, Pukyong National University, Busan,
                  Korea.

                  Supervisor: Prof. PhD. Do Sang Kim

 

·        Reviewer

- Journal of Nonlinear and Convex Analysis

- Journal of Inequalities and Applications

Mathematical Modelling and Analysis

- Numerical Algorithms

- Optimization Letters

- Optimization

- Thai Journal of Mathematics

- Acta Mathematica Vietnamica

- Numerical Functional Analysis and Optimization

- Journal of Nonlinear Analysis and Optimization

 

  5.  PUBLICATIONS

5.1. RESEARCH PAPERS

  

1.     Hy Duc Manh, Vu Anh My, Nguyen Hong Nam, Ta Ngoc Anh and Bui Van Dinh, Optimization in an asymmetric Lanchester (n, 1)model, Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology, (2019), DOI: 10.1177/1548512919828553.

 

2.     Bui Van Dinh, Nguyen Thi Thanh Ha, Nguyen Ngoc Hai and Tran Thi Huyen Thanh, Strong convergence algorithms for equilibrium problems without monotonicity, Journal of Nonlinear Analysis and Optimization, (2018) 139-150.

 

3.     Tadchai Yuying, Bui Van Dinh, Do Sang Kim, and Symyot Plubtieng, Extragradient subgradient methods for solving bilevel equilibrium problems,  Journal of Inequalities and Applications, (2018), doi.org/10.1186/s13660-018-1898-1.

 

4.     Do Sang Kim and Bui Van Dinh, Parallel extragradient algorithms for multiple set split equilibrium problems in Hilbert spaces, Numerical Algorithms, Vol. 77 (2018) 741-761.

 

5.     Bui Van Dinh, An hybrid extragradient algorithm for variational inequalities with pseudomonotone equilibrium constraints, Journal of Nonlinear Analysis and Optimization, Vol. 8, No. 1, (2017), 71-83.

 

6.     Bui Van Dinh, Dang Xuan Son, and Tran Viet Anh, Extragradient-Proximal Methods for Split Equilibrium and Fixed Point Problems in Hilbert Spaces, Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 45, No 4 (2017) 651-668.

 

7.     Bui Van Dinh and Do Sang Kim, Extragradient algorithms for equilibrium problem and symmetric generalized hybrid mapping, Optimization Letter, Vol. 11, (2017)  537-553.

 

8.     Bui Van Dinh and Do Sang Kim, Projection algorithms for solving nonmonotone  equilibrium problems in Hilbert space, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 302 (2016) 106-117.   

9.    Bui Van Dinh, Dang Xuan Son, Liguo Jiao, and Do Sang Kim, Linesearch algorithms for split equilibrium problems and nonexpansive mappings, Fixed Point Theory and Applications, (2016) DOI 10.1186/s13663-016-0518-3.

 

10.    Bui Van Dinh, An algorithm for variational inequalities with equilibrium and fixed point constraints, Cogent Mathematics, Vol. 2 (2015), No. 1, 1088176.

DOI: 10.1080/23311835.2015.1088176.

 

11.    Bui Van Dinh and Le Dung Muu, A projection algorithm for solving pseudomonotone equilibrium problems and it's application to a class of bilevel equilibria, Optimization, Vol. 64 (2015), No. 3, 559-575.

 

12.   Bui Van Dinh, Pham Gia Hung, and Le Dung Muu, Bilevel optimization as a regularization approach to pseudomonotone equilibrium problems, Numerical Functional Analysis and Application, Vol. 25 (2014), No. 5, 539-563.

 

13.   Bui Van Dinh and Le Dung Muu, Algorithms for a class of bilevel program involving pseudomonotone variational inequalities, Acta Mathematica Vietnamica, Vol. 38 (2013), No. 4,529-540.

 

14.    Bui Van Dinh and Le Dung Muu, On penalty and gap function methods for bilevel equilibrium problems, Journal of Applied Mathematics, (2011), Article ID.646452. DOI: 10.1155/2011/646452.

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 K54A GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA 2 2018 - 2019
2 K54B GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA 2 2018 - 2019
3 Olympic Gi?i tich GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA 2 2018 - 2019
4 KHMT Campuchia LÝ THUYẾT TỐI ƯU 2 2018 - 2019
5 TC1- D? Khoa K31 Lý thuyết tối ưu 2 2018 - 2019
6 TU-KHMT Campuchia Lý thuyết tối ưu 2 2018 - 2019
7 TH Lý thuyết tối ưu 1 2018 - 2019
8 TH-KHMT HTTT Lý thuyết tối ưu 1 2018 - 2019
9 Gi?i tich nang cao (NCS) Lý thuyết tối ưu 1 2018 - 2019
10 01AD-OTO 53 GIẢI TÍCH II 1 2018 - 2019
11 01AD-VK 53 GIẢI TÍCH II 1 2018 - 2019
12 Co Dien tu 250 TỐI ƯU HÓA 2 2017 - 2018
13 VK 52 GIẢI TÍCH II 1 2017 - 2018
14 KTQ 52 GIẢI TÍCH II 1 2017 - 2018
15 KSTN CNTT 16 GIẢI TÍCH I 1 2017 - 2018
16 1210288HV2 Lý thuyết tối ưu 2 2016 - 2017
17 AA GIẢI TÍCH I 2 2016 - 2017
18 AD GIẢI TÍCH I 2 2016 - 2017
19 KSDS15-9 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
20 KSDS15-10 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
21 KSDS15-11 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
22 KSDS15-12 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
23 KSDS13-5 GIẢI TÍCH I 1 2014 - 2015
24 KSDS13-14 GIẢI TÍCH I 1 2014 - 2015
25 KSDS13-6 GIẢI TÍCH I 1 2014 - 2015
26 XD-CD12B GIẢI TÍCH I 1 2013 - 2014
27 CNKTHH-K12 GIẢI TÍCH I 1 2013 - 2014
28 CK-K12B GIẢI TÍCH I 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Hàm biến phức và các phép biến đổi , Quân đội Nhân Dân, Phạm Tiến Dũng, Vũ Anh Mỹ, Bùi Quốc Hưng, Bùi Văn Định và Nguyễn Hồng Nam, 2017

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Manh D Hy, My A Vu, Nam H Nguyen, Anh N Ta and Dinh V Bui, Optimization in an asymmetric Lanchester (n, 1)model , Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology , pp , 19/02/2019, [ link]
2. , BUI VAN DINH, NGUYEN THI THANH HA and NGUYEN NGOC HAI AND TRAN THI HUYEN THANH, STRONG CONVERGENCE ALGORITHMS FOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITHOUT MONOTONICITY , Journal of Nonlinear Analysis and Optimization , pp , 31/12/2018, [ link]
3. , Tadchai Yuying, Bui Van Dinh, Do Sang Kim and Somyot Plubtieng, Extragradient subgradient methods for solving bilevel equilibrium problems , Journal of Inequalities and Applications , pp , 26/11/2018, [ link]
4. , Do Sang Kim and Bui Van Dinh, Parallel extragradient algorithms for multiple set split equilibrium problems in Hilbert spaces , Numerical Algorithms , pp pp 741–761, March 2018, [ link]
5. , Bui Van Dinh, AN HYBRID EXTRAGRADIENT ALGORITHM FOR VARIATIONAL INEQUALITIES WITH PSEUDOMONOTONE EQUILIBRIUM CONSTRAINTS , Journal of Nonlinear Analysis and Optimization , pp 71-83, 26/01/2018, [ link]
6. , Bui Van Dinh,, Dang Xuan Son and Tran Viet Anh, Extragradient-Proximal Methods for Split Equilibrium and Fixed Point Problems in Hilbert Spaces , Vietnam Journal of Mathematics , pp pp 651–668, December 2017, [ link]
7. , Bui Van Dinh and Do Sang Kim, Extragradient algorithms for equilibrium problems and symmetric generalized hybrid mappings , Optimization Letter , pp 537–553, 3/2017, [ link]
8. , Bui Van Dinh and Do Sang Kim, Projection algorithms for solving nonmonotone equilibrium problems in Hilbert space , Journal of Computational and Applied Mathematics , pp 106–117, 08/2016, [ link]
9. , Bui Van Dinh, Dang Xuan Son, Liguo Jiao and Do Sang Kim, Linesearch algorithms for split equilibrium problems and nonexpansive mappings , Fixed Point Theory and Applications , pp , 09/03/2016, [ link]
10. , Bui Van Dinh, An algorithm for variational inequalities with equilibrium and fixed point constraints , Cogent Mathematics , pp 1-15, 23/09/2015, [ link]
11. , Bui Van Dinh, Pham Gia Hung and Le Dung Muu, Bilevel optimization as a regularization approach to pseudomonotone equilibrium problems , Numerical Functional Analysis and Optimization , pp 539–563, 26/03/2014, [ link]
12. , , B. V. Dinh and L. D. Muu (2013), Algorithms for a class of bilevel programs involving pseudomonotone variational inequalities , Acta. Math. Vietnam., 38. pp. 529 - 540 , pp , , [ link]
13. , , B. V. Dinh and L. D. Muu (2013), A projection algorithm for solving pseudomonotone equilibrium problems and it's application to a class of bilevel equilibria , Optimization, DOI: 10.1080/02331934.2013.773329. (ISI Journal) , pp , , [ link]
14. , B. V. Dinh and N. D. Hieu (2013), B. V. Dinh and N. D. Hieu (2013), A new solution method for pseudomonotone equilibrium problems , J. Scie. Tech. No. 153. pp. 45-57 , pp , , [ link]
15. , , B. V. Dinh and L. D. Muu (2011), On penalty and gap function methods for bilevel equilibrium problems , J. Appl. Math, DOI:10.1155/2011/646452. (ISI Journal) , pp , , [ link]
16. , , Bui Van Dinh and Nguyen Duc Hieu, A brand and bound algorithm for solving optimization problem of sum of multiplicative linear functions , A brand and bound algorithm for solving optimization problem of sum of multiplicative linear functions, J. Scie. Tech., No. 129, pp. 5 - 11 , pp , , [ link]
17. , B. V. Dinh and N. M. Hung (2001), B. V. Dinh and N. M. Hung, The second initial boundary problems for parabolic of Petrovsky's type systems in nonsmooth domains , J. Scie. HNUE., No. 4, pp. 25 - 32 , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Một số mô hình toán học trong mô phỏng trận đánh Trường Hy Đức Mạnh Nguyễn Hồng Nam; Tạ Ngọc Ánh; Bùi Văn Định; Nguyễn Quốc Khánh 8/2018 Xếp loại suất xắc
2 Kết hợp phương pháp gradient tăng cường và điểm gần kề giải bài toán cân bằng và điểm bất động tách Trường Bui Van Dinh Nguyen Hong Nam; Tran Thi Huyen Thanh 1/2017 Các kết quả liên quan đến đề tài được đăng trong 1 tạp chí SCOPUS và 1 tạp chí SCI-E, IF 1.241. Đề tài đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.
3 Cân bằng hai cấp: Phương pháp và ứng dụng Nhà nước Lê Dũng Mưu Bùi Văn Định 3/2015 Đã hoàn thành

Chia sẻ