Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Thực tập cơ sở dữ liệu

- Mô tả nội dung môn học:

 Điều kiện tiên quyết: Thực tập kỹ thuật lập trình

Tóm tắt nội dung:
Đây là môn học có tính thực tiễn. Sinh viên sẽ xây dựng các dự án quản lý cơ sở dữ liệu. Qua đó, sinh viên sẽ thu nhận các kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu cụ thể. 
- Song hành hoặc sau  Cơ sở dữ liệu

Mã lớp môn học: 12371151

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
12371151 Hà Đại Dương 18/01/2019 18/05/2019 PM1 Vấn đáp 18/05/2019 PM1
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Kế hoạch thực tập cơ sở dữ liệu

Kế hoạch thực tập cơ sở dữ liệu 

link
2 Thông báo: Các bạn SV đến phòng máy theo kế hoạch (tuần này các bạn không phải đến trường)

Thông báo: Các bạn SV đến phòng máy theo kế hoạch (tuần này các bạn không phải đến trường)

link
3 Bổ sung thông tin trên mẫu 2 - Đề nghị các bạn sinh viên xem và sửa lại thiết kế CSDL

 Bổ sung thông tin trên mẫu 2 - Đề nghị các bạn sinh viên xem và sửa lại thiết kế CSDL

link