Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hà Đại Dương
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
 
Sản phẩm phần mềm
Tin tức của Trung tâm máy tính
 
 
 
 
 
 
 
 
Môn: XỬ LÝ ẢNH (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

Xử lý ảnh 


- Lớp 1225816
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
1225816Hà Đại Dương16/01/201415/05/2014H9603Vấn đáp15/05/2014H9603

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Kế hoạch giảng dạy lớp 1225816

 Kế hoạch giảng dạy lớp 1225816 môn Xử lý ảnh

Link
2Chương trình mẫu dùng cho thực hành C#

Chương trình mẫu dùng cho thực hành C# 

Link
3Lecture 01 - Introduction.pdf

 Lecture 01 - Introduction.pdf

Link
4Lecture 02 - Fundamentals.pdf

 Lecture 02 - Fundamentals.pdf

Link
5Lecture 03,04,05 - Intensity transformation and Spatial Filtering.pdf

 Lecture 03,04,05 - Intensity transformation and Spatial Filtering.pdf

Link
6Lecture 06,07,08 - Segmentation.pdf

 Lecture 06,07,08 - Segmentation.pdf

Link
7Lecture 09,10 - Image Compression.pdf

 Lecture 09,10 - Image Compression.pdf

Link
8Lecture 11,12 - Representation and Description.pdf

 Lecture 11,12 - Representation and Description.pdf

Link
9Lecture 13,14,15 - Object Recognition.pdf

 Lecture 13,14,15 - Object Recognition.pdf

Link
10Câu hỏi ôn tập giữa kỳ [Cập nhật 25/02/2014)

Câu hỏi ôn tập (Bài 9+15: Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ, thi hết môn)

Link
11Danh sách đồ án môn học

 Danh sách đồ án môn học

Link
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search