GVC TS Hà Đại Dương

Second slide

  • Chức vụ: Trưởng trung tâm
  • Đơn vị: Trung tâm Máy tính
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: duonghd@mta.edu.vn

Thông tin cá nhân

Tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ thông tin năm 1998, nhận bằng thạc sỹ chuyên ngành Hệ thống thông tin năm 2002 tại Học viện KTQS. Nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học năm 2015. Tham gia công tác giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Học viện KTQS từ 9/1998.

Các môn dạy chính:

   - Nhập môn xử lý ảnh

   - Quản trị dự án công nghệ thông tin

   - Kỹ thuật lập trình 

   - Phân tích và thiết kế thuật toán 

Các hướng nghiên cứu chính:

    - Xử lý ảnh số (Digital image processing)

    - Thị giác máy (Computer vision)

    - Hệ thống thông tin (Information system)

Triển khai ứng dụng:

   - Thị giác máy: Hệ thống bắn tập MBT03, Hệ thống bắn tập mô phỏng, hệ thống báo bia, xử lý mẫu thông tin tự động, hệ thống giám sát giao thông

   - Hệ thống quản lý: Quản lý đào tạo (niên chế và tín chỉ), Quản lý nhân sự.

Liên lạc: duonghd@mta.edu.vn, duonghadai@yahoo.com

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12567151 THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2020 - 2021
2 12380151 QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT 1 2019 - 2020
3 12371151 Thực tập cơ sở dữ liệu 2 2018 - 2019
4 PTTKGT PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 1 2018 - 2019
5 QLDNANTT QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT 1 2018 - 2019
6 HK220172018 THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2017 - 2018
7 KTLT_HK220172018 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2017 - 2018
8 TH14_ChieuThu3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 1 2017 - 2018
9 12325151-1 THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2016 - 2017
10 12325151-3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 2 2016 - 2017
11 KTLT KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1 2016 - 2017
12 TTKTLT THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2015 - 2016
13 123251511 NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 2 2015 - 2016
14 123251512 NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 2 2015 - 2016
15 KTLT KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2015 - 2016
16 k13 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1 2015 - 2016
17 K11 THỊ GIÁC MÁY 1 2015 - 2016
18 03BQ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 2 2014 - 2015
19 125251511, 125251512 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1 2014 - 2015
20 1225816 XỬ LÝ ẢNH 2 2013 - 2014
21 K14ACD-SANG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2013 - 2014
22 XLAK8 XỬ LÝ ẢNH 2 2012 - 2013
23 PTTTVB216C PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 2 2012 - 2013
24 K8XLA XỬ LÝ ẢNH 2 2012 - 2013
25 2012nmxla XỬ LÝ ẢNH 2 2012 - 2013
26 2012daxlahdd ĐỒ ÁN XỬ LÝ ẢNH 1 2012 - 2013
27 KTLT_NH001 Kỹ thuật lập trình - DTNH 1 2012 - 2013
28 XLATH7A XỬ LÝ ẢNH 2 2011 - 2012
29 XLAK14A XỬ LÝ ẢNH 2 2011 - 2012

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Kỹ thuật lập trình , Học viện KTQS, Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương và Nguyễn Mậu Uyên, 2012
2., Nhập môn xử lý ảnh , , , 2012
3., Lập và quản trị dự án công nghệ thông tin , , Hà Đại Dương, 2011
4., Tin học đại cương , , Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương, 2003

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Nguyễn Văn Giang, Hà Đại Dương và Đỗ Thị Mai Hường, Bảo đảm an toàn hệ thống trong hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy điều hành , Hội thảo quốc gia ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn (FEE 2018) , pp , 8/2018, [ link]
2. , Hà Đại Dương, Tống Minh Đức and Đào Thanh Tĩnh, Mô hình phát hiện đám lửa dựa trên cấu trúc không gian ảnh của đám lửa , Chuyên san CNTT&TT, HVKTQS , pp 17-27, 4/2013, [ link]
3. , Ha Dai Duong, Nguyen Dinh Dung and Dao Thanh Tinh, An Improvement of Type-2 Fuzzy Clustering Algorithm for Visual Fire Detection , International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications , pp 235–242, 4/2013, [ link]
4. , Lưu Hòa Hiệp, Hà Đại Dương, Ngô Thành Long và Đào Thanh Tĩnh, Phương pháp phân đoạn ảnh x-quang lồng ngực dựa trên kết cấu ảnh , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS , pp 26-34, 2012, [ link]
5. , Duong Ha Dai, Dung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo and Tinh Thanh Dao, On approach to vision based fire detection based on type-2 fuzzy clustering , 2011 Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), IEEE Press, ISBN: 978-1-4577-1195-4 , pp 51-56, 11/2011, [ link]
6. , Hà Đại Dương và Vũ Xuân Tuyển, Thuật toán tô màu theo vùng cải tiến , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS , pp 13-19, 12/2010, [ link]
7. , Ha Dai Duong và Dao Thanh Tinh, A Novel Computational Approach for Fire Detection , Proceeding of KSE 2010 - The Second International Conference on Knowledge and Systems Engineering, Hanoi, Vietname, 10/2010 , pp 9-13, 10/2010, [ link]
8. , Ha Dai Duong and Nguyen Anh Tuan, Using Bayes method and Fuzzy C - Mean Algorithm for Fire Detection in Video , Proceeding of The 2009 International Conferences on Advanced Technologies for Communications, Hai Phong 12-14 October 2009 (DOI: 10.1109/ATC.2009.5349391) , pp , 10/2009, [ link]
9. , Hà Đại Dương, Nguyễn Tuấn Huy, Vũ Thị Thanh Hoa và Đinh Quang Thái, Mẫu thông tin tự động - một giải pháp cho bài toán thu thập thông tin , Hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ, HVKTQS , pp 41- 48, 5/2009, [ link]
10. , Đào Thanh Tĩnh và Hà Đại Dương, Một mô hình phát hiện đám cháy qua ảnh video , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS , pp 5-11, 4/2009, [ link]
11. , Hà Đại Dương và Đào Thanh Tĩnh, Kỹ thuật phát hiện sự cháy trên ảnh Video và ứng dụng trong hệ thống camera cảnh giới , Hội thảo Các giải pháp an toàn phòng chống cháy, nổ phục vụ phát triển kinh tế đất nước , pp 243-246, 4/2008, [ link]
12. , Đào Thanh Tĩnh và Hà Đại Dương, Phương pháp xác định kết quả bắn đạn thật dựa trên ảnh chụp , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS , pp 5-12, 3/2008, [ link]
13. , Hà Đại Dương và Đào Thanh Tĩnh, Phương pháp hệ số tương quan ứng dụng vào kiểm tra chất lượng đường ngắm trong bắn tập , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS , pp 52-57, 12/2007, [ link]
14. , Hà Đại Dương, Đào Thanh Tĩnh và Mai Quang Huy, Sử dụng hình đặc trưng trên ảnh để xác định kết quả bắn trên máy bắn tập MBT03(2006) , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS , pp 13-20, 2/2007, [ link]
15. , Hà Đại Dương, Đào Thanh Tĩnh và Mai Quang Huy, Về một mô hình xác định kết quả tập ngắm bắn , Hội thảo khoa học Một số vấn đề thời sự trong công nghệ thông tin và ứng dụng toán học, Học viện KTQS 10-2006 , pp 291-298, 10/2006, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu kiến trúc và công cụ nền tảng trong xây dựng các hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy phục vụ đào tạo Trường Nguyễn Văn Giang Hà Đại Dương; Đỗ Thị Mai Hường 11/2016
2 Thử nghiệm và phát triển một số thuật toán phát hiện và cảnh báo cháy dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh và video số (đang thực hiện). Trường Ha Dai Duong Ha Dai Duong 1/2011
3 Nghiên cứu thiết kế xây dựng bài bắn mô phỏng súng bộ binh ứng dụng kỹ thuật laze. Trường Ha Dai Duong Ha Dai Duong 1/2009
4 Nghiên cứu chế tạo thiết bị bắn tập súng bộ binh sử dụng kỹ thuật quang ảnh. Trường Ha Dai Duong Ha Dai Duong 1/2006
5 Nghiên cứu chế tạo thiết bị bắn tập súng bộ binh Trường Ha Dai Duong Ha Dai Duong 1/2003
6 Nghiên cứu ứng dụng Virus Bộ Ha Dai Duong Ha Dai Duong; Dao Thanh Tinh 1/2002

Chia sẻ


Sản phẩm phần mềm
Tin tức của Trung tâm máy tính