Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hà Đại Dương
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
 
Sản phẩm phần mềm
Tin tức của Trung tâm máy tính
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Hà Đại Dương
Đơn vị : Trung tâm Máy tính
Chức vụ : Trưởng trung tâm
Học hàm : GVC
Học vị : TS
Email : duonghd@mta.edu.vn
Mô tả

Tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ thông tin năm 1998, nhận bằng thạc sỹ chuyên ngành Hệ thống thông tin năm 2002 tại Học viện KTQS. Nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học năm 2015. Tham gia công tác giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Học viện KTQS từ 9/1998.

Các môn dạy chính:

   - Nhập môn xử lý ảnh

   - Quản trị dự án công nghệ thông tin

   - Kỹ thuật lập trình 

   - Phân tích và thiết kế thuật toán 

Các hướng nghiên cứu chính:

    - Xử lý ảnh số (Digital image processing)

    - Thị giác máy (Computer vision)

    - Hệ thống thông tin (Information system)

Triển khai ứng dụng:

   - Thị giác máy: Hệ thống bắn tập MBT03, Hệ thống bắn tập mô phỏng, hệ thống báo bia, xử lý mẫu thông tin tự động, hệ thống giám sát giao thông

   - Hệ thống quản lý: Quản lý đào tạo (niên chế và tín chỉ), Quản lý nhân sự.

Liên lạc: duonghd@mta.edu.vn, duonghadai@yahoo.com

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search