GV TS Nguyễn Văn Giang

Second slide

  • Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: giangnv@mta.edu.vn

Thông tin cá nhân

Education

Paichai University, Korea - Ph.D. Electronic Engineering, 2012 (Academic genealogy)

Paichai University, Korea - M.S. Electronic Engineering, 2009

Le Quy Don Technical University - B.S. Computer Science, 2005

Research Interests

image reconstruction, inverse problems, medical physics,

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12377151 Cơ bản về điện toán đám mây 1 2018 - 2019
2  12371151 4 THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 2017 - 2018
3  12323151_1n3 CÔNG NGHỆ WEB 2 2017 - 2018
4 12525151 5 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1 2017 - 2018
5 12321151 1 CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 2017 - 2018
6 12357151 THỊ GIÁC MÁY 1 2017 - 2018
7 12377151 Cơ bản về điện toán đám mây 1 2017 - 2018
8 12269151 THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP 2 2016 - 2017
9 12567151 5 Thực tập kĩ thuật lập trình 2 2016 - 2017
10 12357151 THỊ GIÁC MÁY 1 2016 - 2017
11 12367151 XỬ LÝ ẢNH 1 2016 - 2017
12 12525151 4 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1 2016 - 2017
13 XL Xử lý ảnh 1 2016 - 2017
14 CDTH16 CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 2015 - 2016
15 12377151 Cơ bản về điện toán đám mây 1 2015 - 2016
16 K14.02AW LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2015 - 2016
17 03EX KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2014 - 2015
18 12378151 An ninh các hệ thống không dây 2 2014 - 2015
19 1225816 1 XỬ LÝ ẢNH 2 2013 - 2014
20 XL Xử lý ảnh 2 2013 - 2014
21 03EG - CDTH14 CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 2013 - 2014
22 12321151 1/2 CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Proceedings of 2017 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems , IEEE, Lam Thu Bui, Huynh Thi Thanh Binh, Van-Giang Nguyen, Akira Namatame, Yew Soon Ong and Trung Thanh Nguyen, 2017
2., Proceedings of the Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE2016) , IEEE Press, Minh Le Nguyen, Le Sy Vinh, Lam Thu Bui, Nguyen Van Giang, Yew Soon Ong and Keiji Hirata, 2016

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Van-Giang Nguyen and Duy Long Nguyen, Joint Image Deblurring and Binarization for License Plate Images using Deep Generative Adversarial Networks , The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) - 2018 , pp , 11/2018, [ link]
2. , Nguyễn Văn Giang, Hà Đại Dương và Đỗ Thị Mai Hường, Bảo đảm an toàn hệ thống trong hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy điều hành , Hội thảo quốc gia ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn (FEE 2018) , pp , 8/2018, [ link]
3. , Khanh Duy Tung Nguyen, Long Duy Nguyen, Son Hai Le, Thu Van Le and Van-Giang Nguyen, Vision-based Driverless Car in the Condition of limited Computing Resource: Perspectives from a Student Competition , 2017 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems , pp 67-72, 12/2017, [ link]
4. , Van-Giang Nguyen and Soo-Jin Lee, GPU-accelerated iterative reconstruction from Compton scattered data using a matched pair of conic projector and backprojector , Computer Methods and Programs in Biomedicine , pp 27–36, 7/2016, [ link]
5. , Van-Giang Nguyen, View-dependent geometric calibration for offset flat-panel CBCT systems , SPIE Optical Engineering , pp 043102, 4/2016, [ link]
6. , Van-Giang Nguyen, Geometric Calibration for Offset Flat-panel CBCT Systems using Projection Matrix , International Conference on Electronics, Information and Communication 2016 , pp , 30/01/2016, [ link]
7. , V.-G. Nguyen, S.-J. Lee, Parallelizing a Matched Pair of Ray-Tracing Projector and Backprojector for Iterative Cone-Beam CT Reconstruction , IEEE Transactions on Nuclear Science, [SCI] vol. 61, no. 2., pp. 171-181, Feb. 2015 , pp , , [ link]
8. , V.-G. Nguyen, S.-J. Lee, Parallelizing Ray-Tracing Method for Matched Conical Projector and Backprojector in Compton Imaging , Proc. IEEE Nuc. Sci. Symp. Med. Im. Conf., 2014, Seattle, USAr , pp , 13/11/2014, [ link]
9. , V.-G. Nguyen and S.-J. Lee, Acquiring tomographic images from panoramic X-ray scanners , SPIE Medical Imaging 2014, San Diego, USA , pp , , [ link]
10. , V.-G. Nguyen, J. Jeong, S.-J. Lee, GPU-Accelerated Iterative 3D CT Reconstruction Using Exact Ray-Tracing Method for Both Projection and Backprojection , Proc. IEEE Nuc. Sci. Symp. Med. Im. Conf., 2013, Seoul, Korea , pp , , [ link]
11. , V.G. Nguyen, S.J. Lee, Incorporating Anatomical Side Information into PET Reconstruction Using Nonlocal Regularization , IEEE Trans. Image Processing [SCI], 22(10), pp. 3961-3973, Oct. 2013 , pp , , [ link]
12. , V. –G. Nguyen, S. –J. Lee, Anatomy-based PET image reconstruction using nonlocal regularization , Proc. SPIE Medical Imaging, San Diego, USA,Feb. 2012 , pp , , [ link]
13. , V.G. Nguyen, S.J. Lee, Graphics Processing Unit-Accelerated Iterative Tomographic Reconstruction with Strip-Integral System Model , Optical Engineering [SCI], 51(9), pp. 093203:1-11, Sep. 2012 , pp , , [ link]
14. , V.-G. Nguyen, S.-J. Lee, M. N. Lee, GPU accelerated 3-D Bayesian image reconstruction from Compton scattered data , Physics in Medicine and Biology [SCI], 56, pp. 2817-2836, May 2011 [IF=3.057] , pp , , [ link]
15. , M.N. Lee, S.-J. Lee, H. Seo, V.-G. Nguyen, Rebinning-Based Deterministic Image Reconstruction Methods for Compton Camera , Journal of biomedical engineering research : the official journal of the Korean Society of Medical & Biological Engineering, 2011 , pp , , [ link]
16. , V. –G. Nguyen, S. –J. Lee, Nonlocal-means approaches to anatomy-based PET image reconstruction , Proc. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Knoxville, USA, Nov. 2010 , pp , , [ link]
17. , V.-G. Nguyen and S.-J. Lee, Image reconstruction from limited-view projections by convex nonquadratic spline regularization , Optical Engineering [SCI], 49(3), pp. 037001:1-8, Mar. 2010. [IF=0.815] , pp , , [ link]
18. , S. –J. Lee, V. –G. Nguyen, and M. N. Lee, Rapid 3-D regularized EM reconstruction for Compton cameras using GPU , Proc. SPIE Medical Imaging, San Diego, USA, Feb. 2010 , pp , , [ link]
19. , V. -G. Nguyen, S.-J. Lee, and M. N. Lee, GPU accelerated statistical image reconstruction for compton cameras , Proc. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Orlando, USA, Oct. 2009 , pp , , [ link]
20. , M.N. Lee, S.-J. Lee, V.-G. Nguyen, S.M. Kim, J.S. Lee, Three-Dimensional Image Reconstruction from Compton Scattered Data Using the Row-Action Maximum Likelihood Algorithm , Journal of biomedical engineering research : the official journal of the Korean Society of Medical & Biological Engineering, 2009 , pp , , [ link]
21. , S.-J. Lee, M. N. Lee, V.-G. Nguyen, S. M. Kim, J. S. Lee, Three-dimensional edge-preserving regularization for Compton camera reconstruction , Proc. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Dresden, Germany, Oct. 2008 , pp , , [ link]
22. , M. N. Lee, S. –J. Lee, V. -G. Nguyen, S. M. Kim, J. S. Lee, 3-D Maximum likelihood reconstruction of Compton camera images using a row-action method , SNM 55th Annual meeting, New Orleans, USA, June. 2008 (abstract) , pp , , [ link]
23. , V. H. Tang, Giang Nguyen Van, Tinh Dao Thanh, The packet filtering and applications , Journal of Science and Technology, Le Qui Don Technical University, Hanoi, ISSN 1859-0209, Vol. 1, No. 122, 2008 , pp , 12/04/2007, [ link]
24. , Van Ha Tang, Tinh Dao Thanh and Giang Nguyen Van, Kernel packet filtering and incoming-outgoing stream controlling , ITMAT Workshop on Information Technology and Mathematics, pages 328-336, Le Quy Don Technical University, Ha Noi, October 10-14 , 2006 , pp , , [ link]
25. , Tinh Dao Thanh, Van Ha Tang and Giang Nguyen Van, Internet-attacked techniques and network operation controlling , ITMAT Workshop on Information Technology and Mathematics, pages 336-342, Le Quy Don Technical University, Ha Noi, October 10-14 , 2006 , pp , , [ link]
26. , Tinh Dao Thanh, Uyen Nguyen Mau, Giang Nguyen Van và Ha Tang Van, A novel method for analysis and detection of internet worms , ITMAT Workshop on Information Technology and Mathematics, Le Quy Don Technical University , pp 320-328, 10/2006, [ link]
27. , V. H. Tang, Uyen Nguyen Mau, Nguyen Van Giang và Tinh Dao Thanh, A new model for internet worm detection , Journal of Millitary Science and Technology , pp , 4/2006, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu kiến trúc và công cụ nền tảng trong xây dựng các hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy phục vụ đào tạo Trường Nguyễn Văn Giang Nguyễn Văn Giang; Hà Đại Dương; Đỗ Thị Mai Hường 8/2017
2 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay Trường Hoa Tất Thắng Hoa Tất Thắng; Chu Thị Hường; Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Văn Giang 11/2015
3 Giảm thiểu lượng tia trong chụp cắt lớp CT sử dụng các phương pháp khôi phục thống kê Nhà nước Nguyễn Văn Giang Nguyễn Văn Giang 3/2014 Các công trình đang thực hiện

Chia sẻ