Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Thanh Hải
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Nguyễn Thanh Hải
Đơn vị : Bộ môn Hệ thống thông tin
Chức vụ : Giáo viên thỉnh giảng
Học hàm : GVC
Học vị : TS
Email : nthhai@gmail.com
Mô tả

Tốt nghiệp Đại học ngành Toán-Tin ứng dụng, 1999; Nhận bằng thạc sỹ ngành Bảo đảm Toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, 2002; Nhận bằng Tiến sỹ ngành Bảo đảm Toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, 2010.

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Xử lý ảnh và thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo, mạng nơron, nhận dạng, giải thuật di truyền, công nghệ mô phỏng, tối ưu hóa…

Ứng dụng tiêu biểu: Sản phẩm Mắt Thần (ứng dụng công nghệ xử lý và nhận dạng ảnh trong quản lý phương tiện giao thông)

Giải thưởng: Trí tuệ Việt Nam 2006, Nhân Tài Đất Việt 2009

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search