Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Phan Nguyên Hải
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: Thực tập nhóm CNTT (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 Điều kiện tiên quyết: Thực tập Cơ sở dữ liệu

Tóm tắt nội dung:
Với môn học này, các sinh viên sẽ có cơ hội thực tập làm việc nhóm. Các đề tài sẽ được chỉ định bởi giáo viên hay bởi sinh viên sau khi thảo luận với giáo viên. 
- Song hành hoặc sau  Công nghệ phần mềm

- Lớp 12568151 3
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
12568151 3Phan Nguyên Hải15/02/201705/06/2017TTMTVấn đáp05/06/2017TTMT

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
Không có tài liệu!
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search