Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Phan Nguyên Hải
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
1VB2CNTTK8Công nghệ phần mềm32/2018-2019Lý thuyết
2KTPM14THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP42/2018-2019Thực hành
3KTPM14_TTCNTTTHỰC TẬP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN32/2018-2019Thực hành
4CHK30_TPHCMCông nghệ phần mềm32/2018-2019Lý thuyết
5CHK30_TPHCM_DBĐảm bảo chất lượng phần mềm32/2018-2019Lý thuyết
6CHK30_toiĐảm bảo chất lượng phần mềm32/2018-2019Lý thuyết
7CHK30_sangĐảm bảo chất lượng phần mềm32/2018-2019Lý thuyết
812468151Thực tập CNTT32/2016-2017
912568151 1Thực tập nhóm CNTT22/2016-2017
1012568151 3Thực tập nhóm CNTT22/2016-2017
11VB2K19DAĐồ án TN phần 122/2016-2017
121250188Công nghệ phần mềm32/2016-2017Lý thuyết
131251088Đảm bảo chất lượng phần mềm32/2016-2017Lý thuyết
141251088-KTPM28Đảm bảo chất lượng phần mềm32/2016-2017Lý thuyết
1512573151 LẬP TRÌNH NHÚNG31/2016-2017Lý thuyết
1612572151Hệ điều hành trong hệ thống nhúng31/2016-2017Lý thuyết
17DT03Thực tập nhóm CNTT21/2016-2017
1812521151 1CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM32/2015-2016Lý thuyết
191250188Công nghệ phần mềm32/2015-2016Lý thuyết
20KHMT_HTTT_27ACông nghệ phần mềm32/2015-2016Lý thuyết
2177BVCHUYÊN ĐỀ JAVA NÂNG CAO31/2013-2014Lý thuyết
2203BLTIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA)41/2013-2014Lý thuyết
2312524151 1NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (LẬP TRÌNH JAVA)21/2013-2014Lý thuyết
2412524151 2NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (LẬP TRÌNH JAVA)21/2013-2014Lý thuyết
25SE-VB2K16A-6THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG31/2013-2014Lý thuyết
26TH46-DTH46-77AFCông nghệ phần mềm31/2013-2014
271252115 2CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM32/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search