Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: MẠNG MÁY TÍNH

- Mô tả nội dung môn học:

Giới thiệu các mô hình mạng như: mô hình tham chiếu các hệ thống mở OSI, mô hình TCP/IP, các kỹ thuật trong mạng LANs, WANs, mạng Internet và các dịch vụ trên Internet. Đi sâu giới thiệu về các kỹ thuật mạng trong LAN, chuẩn IEEE 802.x, các thiết bị mạng và thiết kế, xây dựng mạng LAN. Các kỹ thuật định tuyến và chọn đường trong kết nối liên mạng. Ngoài ra môn học còn giới thiệu một số kiến thức chuyên sâu vê mạng như: an toàn và bảo mật mạng, kỹ thuật mạng riên ảo, quản trị mạng. 

Mã lớp môn học: 73BC

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
73BC Hoàng Tuấn Hảo 13/01/2014 06/05/2014 H9302 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Nội dung môn học có thể tham khảo tại link bên

 

link