Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Tăng Văn Hạ
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: Kĩ thuật lập trình (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 - Các cấu trúc dữ liệu cơ bản như các loại Primitive, mảng, bản ghi, xâu, con trỏ, danh sách, hàng đợi, ngăn xếp, cũng như các kĩ thuật lựa chọn cấu trúc phù hợp. 

- Các cấu trúc lập trình cơ bản như biến, hằng, lệnh lặp, điều kiện, rẽ nhánh, hàm, thủ tục, vào ra, đệ qui.
- Tổng quan về các kỹ thuật lập trình như lập trình thủ tục, hướng đối tượng, hướng sự kiện. 
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

- Lớp  12525151 1
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
 12525151 1Tăng Văn Hạ14/08/201730/11/2017Vấn đáp30/11/2017

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Đề cương chi tiết học phầnĐề cương chi tiết học phần 
2Danh sách bài tậpDanh sách bài tậpLink
3Lecture 1: Các kiểu dữ liệu cơ bảnLink
4Lecture 2: Cấu trúc lệnh lựa chọnLink
5Lecture 3: Cấu trúc lệnh lặpLink
6Lecture 4: Kiểu dữ liệu mảng

 

 
7Giáo trình Kỹ Thuật Lập Trình 1

 

Link
8Giáo trình Kỹ Thuật Lập Trình 2

 

Link
9Lecture 5: Hàm và các khái niệm

 

 
10Lecture 6: Vào ra dữ liệu với tệp tin

 

 
11Lecture 7: Cơ bản về thuật toán

 

 
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search