Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Văn Hồng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: TOÁN CHUYÊN ĐỀ (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 Chương I giới thiệu những kiến thức về giải tích phức bao gồm đạo hàm của hàm biến phức, các hàm giải tích, hàm điều hòa. Một số ứng dụng hàm biến phức để tính tích phân phức và thực cũng được trình bày trong chương này. Chuỗi hàm phức, khái niệm thặng dư cũng được giới thiệu. Chương II liên quan đến c¸c phÐp biÕn ®æi Laplace, biến đổi Z, biến đổi Fourier, các phép biến đổi ngược của chúng cũng như các ứng dụng. 


- Lớp 01BR- DS4-T6
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
01BR- DS4-T6Nguyễn Văn Hồng17/08/201519/12/2015H9402Viết01/01/1753download

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
Không có tài liệu!
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search