GV TS Bùi Quốc Hưng

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: quochung2806@gmail.com

Thông tin cá nhân

 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 121021515 GIẢI TÍCH II 2 2018 - 2019
2 121021516 GIẢI TÍCH II 2 2018 - 2019
3 121021517 GIẢI TÍCH II 2 2018 - 2019
4 12102151 GIẢI TÍCH II 2 2016 - 2017
5 12101151 GIẢI TÍCH 1 2016 - 2017
6 121021 GIẢI TÍCH II 1 2016 - 2017

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Hàm biến phức và các phép biến đổi , Nhà Xuất Bản quân đội nhân dân, Phạm Tiến Dũng, Vũ Anh Mỹ, Nguyễn Hồng Nam, Bùi Quốc Hưng và Bùi Văn Định, 2017

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Bui Quoc Hung and Hoang Quoc Toan, On Fractional p-Laplacian Equations at Resonance , Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society , pp 16, 18/02/2019, [ link]
2. , Bùi Quốc Hưng and Hoàng Quốc Toàn, ON A P-LAPLACIAN SYSTEM AND A GENERALIZATION OF THE LANDESMAN-LAZER TYPE CONDITION , Bulletin of the Iranian Mathematical Society , pp 17, 18/10/2017, [ link]
3. , Bùi Quốc Hưng and Hoàng Quốc Toàn, On existence of weak solutions for a p- Laplacian system at resonance , Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas , pp 11, 16/03/2016, [ link]
4. , Bùi Quốc Hưng and Hoàng Quốc Toàn, On a generalization of the Landesman-Lazer condition and Neumann problem for nonuniformly semilinear elliptic equations in an unbounded domain with nonlinear boundary condition, Bull.Math.Soc.Sci, ac , Bull.Math.Soc.Sci, Tom 57(105), no.3, 2014 , pp , 18/12/2014, [ link]
5. , Bùi Quốc Hưng and Hoàng Quốc Toàn, ON A NEUMANN PROBLEM AT RESONANCE FOR NONUNIFORMLY SEMILINEAR ELLIPTIC SYSTEMS IN AN UNBOUNDED DOMAIN WITH NONLINEAR BOUNDARY CONDITION , Bull. Korean Math. Soc. , pp 18, 16/12/2014, [ link]
6. , Bùi Quốc Hưng, The Dirichlet problem for a class of Semilinear Elliptic Equations on an unbounded domain , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện KTQS , pp , 18/09/2009, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Định lý Điểm yên ngựa và hệ phương trình elliptic cộng hưởng tựa tuyến tính trong miền bị chặn. Trường Bùi Quốc Hưng Bùi Quốc Hưng; Nguyễn Thị Thanh Hà; Nguyễn Đức Lộc; Trần Thị Huyền Thanh 9/2015

Chia sẻ