Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Quốc Khánh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Nguyễn Quốc Khánh
Đơn vị : Bộ môn Công nghệ phần mềm
Chức vụ : Phó chủ nhiệm bộ môn
Học hàm : GV
Học vị : TS
Email : khanh29bk@mta.edu.vn
Mô tả

Nguyen Quoc Khanh graduated in software engineering and computer networks at Moscow State Institute of Radio-engineering Electronics and Automation in 2009. He received the Ph.D. degree in Software for computers, complexes and networks from the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, in 2014. His research interests include software engineering, service-oriented architecture, design patterns, batch composition of web services

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search