GV TS Cao Văn Lợi

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn An toàn thông tin
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: loi.cao@lqdtu.edu.vn

Thông tin cá nhân

Cao Van Loi received the BSc and MSc degrees in Computer Science from Le Quy Don Technical University, Vietnam in 2006 and 2010 respectively. In 2018, he finished the PhD in Computer Science from the School of Computer Science, University College Dublin (UCD), Ireland.

In 2006, he joined the faculty of Information Technology at Le Quy Don Technical University, Vietnam as an assistant lecturer, and became a lecturer in 2010. In 2014, he moved to Ireland to study a PhD in University College Dublin, and is funded by VIED and IUA (https://www.iua.ie/), Vietnam. He came back to work for Le Quy Don Technical University as a lecturer from 2018.

His main research interests are Deep Learning, Machine Learning, Evolutionary computation, and Information Security. He has published a number of papers in high-quality international conferences and journals.  He has served as a reviewer and a member of the program committee for several journals and conferences, such Swarm and Evolutionary Computation, Neurocomputing, and ACM/IEEE Transactions on Networking.

(For his publications, please refers to the following link or Google van loi cao):

https://scholar.google.com.vn/citations?user=7A6srrQAAAAJ&hl=en

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12421151 2 MẠNG MÁY TÍNH 2 2013 - 2014
2 1243915 1 TRUYỀN DỮ LIỆU 1 2013 - 2014
3 Tin hoc 10, 12421151 1 MẠNG MÁY TÍNH 2 2012 - 2013
4 Tin hoc 9, 1243715 2 Mạng máy tính 2 2012 - 2013
5 567 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2011 - 2012

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., An ninh mạng hệ thống mạng máy tính , , Nguyễn Hiếu Minh, Trần Hồng Quang, Cao Văn Lợi, Ta Minh Thanh, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đức Thiện, 2010

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Van Loi Cao, Miguel Nicolau and James McDermott, Learning Neural Representations for Network Anomaly Detection , IEEE Transactions on Cybernetics , pp 3074 - 3087, 01/08/2019, [ link]
2. , Ly Vu, Van Loi Cao, Quang Uy Nguyen, Diep N. Nguyen, Dinh Thai Hoang and Eryk Dutkiewicz, Learning Latent Distribution for Distinguishing Network Traffic in Intrusion Detection System , ICC 2019 - 2019 IEEE International Conference on Communications (ICC) , pp , 20/05/2019, [ link]
3. , Thi Huong Chu, Van Loi Cao and Quang Uy Nguyen, Semantics Based Substituting Technique for Reducing Code Bloat in Genetic Programming , The 9th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT) , pp 77-83, 06/12/2018, [ link]
4. , Linh Truong-Hong, Siyuan Chen, Van Loi Cao and Debra F. Laefer, Automatic Bridge Deck Damage Using Low Cost UAV-based Images , TU1406 Quality Specifications for Roadway Bridges Standardization at a European Level , pp 1-6, 28/09/2018, [ link]
5. , Nga Nguyen Thi, Van Loi Cao and Nhien-An Le-Khac, One-Class Collective Anomaly Detection Based on LSTM-RNNs , Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems XXXVI , pp 73-85, 28/11/2017, [ link]
6. , Van Loi Cao, Miguel Nicolau and James McDermott, Late-acceptance and step-counting hill-climbing GP for anomaly detection , The 17th Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO '17) , pp 221-222, 19/06/2017, [ link]
7. , Loïc Bontemps, Van Loi Cao, James McDermott and Nhien-An Le-Khac, Collective Anomaly Detection Based on Long Short-Term Memory Recurrent Neural Networks , Future Data and Security Engineering (FDSE 2016: ) , pp 141-152, 23/10/2016, [ link]
8. , Van Loi Cao, Miguel Nicolau and James McDermott, A Hybrid Autoencoder and Density Estimation Model for Anomaly Detection , Parallel Problem Solving from Nature – PPSN XIV , pp 717-726, 31/08/2016, [ link]
9. , Van Loi Cao, Miguel Nicolau and James McDermott, One-Class Classification for Anomaly Detection with Kernel Density Estimation and Genetic Programming , The 19th European Conference on Genetic Programming , pp , 24/03/2016, [ link]
10. , Van Loi Cao, Nhien-An Le-Khac, Michael O’Neill, Miguel Nicolau and James McDermott, Improving Fitness Functions in Genetic Programming for Classification on Unbalanced Credit Card Data , Applications of Evolutionary Computation-EvoApplications 2016 , pp 35-45, 15/03/2016, [ link]
11. , Van Loi Cao, Van Thuy Hoang and Quang Uy Nguyen, A Scheme for Building A Dataset for Intrusion Detection Systems , The third World Congress on Information and Communication Technologies (WICT 2013) , pp 4, 16/12/2013, [ link]
12. , Van Loi Cao, Development of Computer System Intrusion Detection Model Based on Neural Network , Journal of Science and Technique , pp 14-22, 10/07/2010, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu, đánh giá công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới và đề xuất khả năng chuyển giao vào Việt Nam Nhà nước Trần Nguyên Ngọc Trần Nguyên Ngọc; Nguyễn Việt Hùng; Cao Văn Lợi; Vũ Đình Phái; Phan Việt Anh; Nguyễn Hữu Nội 1/2020
2 Nghiên cứu và phát triển không gian biểu diễn ẩn của Deep AutoEncoder cho bài toán phát hiện bất thường Trường Cao Văn Lợi 9/2019
3 Anomaly detection using Deep learning Nhà nước Nguyen Quang Uy and Cao Van Loi Nguyen Quang Uy; Cao Van Loi 8/2019
4 Phân tích và phát hiện mã độc sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo Nhà nước Trần Nguyên Ngọc Nguyễn Việt Hùng; Cao Văn Lợi; Vũ Đình Phái; Phan Việt Anh; Nguyễn Hữu Nội 8/2018 Đề tài tài trợ bởi ngân hàng thế giới thông qua quỹ FIRST Bộ KH&CN
5 Đánh giá bộ sản phẩm "Ứng dụng bộ công cụ bảo mật mạng máy tính Quân đội" Trường Nguyễn Hiếu Minh, Trần Hồng Quang, Tạ Minh Thanh, Bùi Thế Truyền, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đức Thiện và Cao Văn Lợi Trần Hồng Quang; Tạ Minh Thanh; Nguyễn Trung Thành; Nguyễn Đức Thiện; Cao Văn Lợi 5/2009

Chia sẻ