GVC TS Hy Đức Mạnh

Second slide

  • Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: ducmanhktqs@gmail.com

Thông tin cá nhân

 - Giáo viên Bộ môn Toán từ 9/2002

- Tốt nghiệp Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội ngành Toán học 2002

- Tốt nghiệp thạc sỹ  Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội chuyên ngành "Phương trình vi phân và tích phân" 2006

- Bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành "Phương trình vi phân, các hệ động lực và điều khiển tối ưu" tại Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir LB Nga 2012

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 121001512 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2018 - 2019
2 54A HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2018 - 2019
3 54B HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2018 - 2019
4 Cao hoc XMCB K30 Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC) 2 2018 - 2019
5 OLP DS HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2018 - 2019
6 NCS Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC) 2 2018 - 2019
7 KSDS17TN HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2018 - 2019
8 KSDS17-2 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2018 - 2019
9 KSDS17-3 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2018 - 2019
10 53AAD HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2017 - 2018
11 53CAD HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2017 - 2018
12 PTVP&DHR TOÁN CHUYÊN ĐỀ 2 2017 - 2018
13 01ADs11623 GIẢI TÍCH II 1 2017 - 2018
14 01ADs11223 GIẢI TÍCH II 1 2017 - 2018
15 16_1 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2017 - 2018
16 16-2 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2017 - 2018
17 121001511 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 22 2016 - 2017
18 121001512 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 22 2016 - 2017
19 AD1 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2016 - 2017
20 01AD GIẢI TÍCH II 1 2016 - 2017
21 DS15-15 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
22 DS15-17 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
23 DS15-18 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
24 DS15-19 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
25 DS15-16 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
26 KSDS14-9 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
27 KSDS 14 - 10 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
28 KSDS14-11 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
29 KSDS14-12 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
30 CH KT dc nhiet Lý thuyết tối ưu 1 2015 - 2016
31 Toan UD (CD NCS) Lý thuyết tối ưu 1 2015 - 2016
32 12102151 13(DS 13-13) GIẢI TÍCH II 2 2014 - 2015
33 01AE - KSDS13-10 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
34 01AE - KSDS13-11 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
35 01AE - KSDS13-12 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
36 01AE - KSDS13-13 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
37 01AM(TTVN-K2) HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - VIỆT NGA 1 2013 - 2014
38 01AE(D-DT12C) HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
39 01AE(TH12B) HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
40 01AE(D-DT12B) HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Bài tập Giải tích , QĐND, Hy Duc Manh, Pham The Anh, Phan Thu Ha và Tran Thi Huyen Thanh, 2016
2., Структурная устойчивость управляемости на поверхностях с краем ( http://www.dslib.net/dif-uravnenia/strukturnaja-ustojchivost-upravljaemosti-na-poverhnostjah-s-kraem.html ) , Библиотека диссертаций, Хи Дык Мань, 2012

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Hy Đức Mạnh, Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Thị Huyền Thanh and Bùi Văn Định, The Ishikawa Subgradient Extragradient Method for Equilibrium Problems and Fixed Point Problems in Hilbert Spaces , Numerical Functional Analysis and Optimization , pp 1065–1088, 31/07/2020, [ link]
2. , Hy Đức Mạnh, Vũ Anh Mỹ, Nguyễn Hồng Nam, Tạ Ngọc Ánh and Bùi Văn Định, Optimization in an asymmetric Lanchester (n,1) model , Journal of Defense Modeling and Simulation , pp 10, 01/01/2020, [ link]
3. , Nguyễn Hồng Nam, Hy Đức Mạnh và Vũ Anh Mỹ, Tối ưu hóa trong mô hình chống khủng bố bất đối xứng Lanchester (2,1) , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự , pp 9, 01/11/2018, [ link]
4. , Hy Duc Manh, Generic Singularities of the Attainable Set on Surfaces with Boundary , J. Math. Sci. (N.Y), vol. 198 (2014), No. 6, pp. 835-844. DOI 10.1007/s10958-014-1826-y , pp , 5/2014, [ link]
5. , Hy Đức Mạnh và Nguyễn Văn Hồng, Tiêu chuẩn ổn định và ổn định hóa đối với một lớp hệ điều khiển rời rạc có chậm , Tạp chí KH&KT - HVKTQS , pp 5-20, 4/2014, [ link]
6. , Hy Duc Manh and Davydov A.A, Singularities of the attainable set on an orientable surface with boundary , J. Math. Sci. (N.Y), vol. 188 (2013), No. 3, pp. 185-196. DOI 10.1007/s10958-012-1117-4 , pp , 1/2013, [ link]
7. , Hy Duc Manh, Stability of local transitivity of a generic control system on a surface with boundary , Proc. Steklov Inst. Math. 278 (2012), No. 1, pp. 260-266. DOI 10.1134/S0081543812060259 , pp , 9/2011, [ link]
8. , Nguyễn Văn Minh và Hy Đức Mạnh, Sự tồn tại nghiệm giới nội và hầu tuần hoàn của phương trình sai phân dạng Volterra , Tạp chí KH&KT - HVKTQS , pp 30-44, 2005, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Một số mô hình toán học trong mô phỏng trận đánh Trường Hy Đức Mạnh Nguyễn Hồng Nam; Tạ Ngọc Ánh; Bùi Văn Định; Nguyễn Quốc Khánh 8/2018 Xếp loại suất xắc
2 Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được các hệ điều khiển trên mặt cong có biên và tính ổn định hóa của hệ điều khiển rời rạc Trường Hy Đức Mạnh Hy Đức Mạnh; Nguyễn Văn Hồng 11/2014 Đã hoàn thành
3 Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được các hệ điều khiển trên mặt cong có biên và tính ổn định hóa của hệ điều khiển rời rạc Trường Hy Đức Mạnh Hy Duc Manh; Nguyen Van Hong 11/2014 Xuất sắc

Chia sẻ


DS