Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hy Đức Mạnh
 
 
 
 
Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC)
HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
 
DS
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Hy Đức Mạnh
Đơn vị : Bộ môn Toán
Chức vụ : Phó chủ nhiệm bộ môn
Học hàm : GVC
Học vị : TS
Email : ducmanhktqs@gmail.com
Mô tả

 - Giáo viên Bộ môn Toán từ 9/2002

- Tốt nghiệp Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội ngành Toán học 2002

- Tốt nghiệp thạc sỹ  Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội chuyên ngành "Phương trình vi phân và tích phân" 2006

- Bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành "Phương trình vi phân, các hệ động lực và điều khiển tối ưu" tại Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir LB Nga 2012

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search