Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Trần Nguyên Ngọc
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Trần Nguyên Ngọc
Đơn vị : Bộ môn An toàn thông tin
Chức vụ : Phó chủ nhiệm khoa
Học hàm : PGS
Học vị : TS
Email : ngoctn@mta.edu.vn
Mô tả

Học đại học và nghiên cứu sinh tại Đại học kỹ thuật Sông Đông, Rostov, LB Nga từ 1999 đến hết 2007. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành "Điều khiển và Tin học trong các hệ thống kỹ thuật" năm 2005, Bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành 05.13.01 "Phân tích hệ thống, điều khiển và xử lý thông tin" năm 2007.

 

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search