Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Vi Bảo Ngọc
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (C) (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Cung cấp những kiến thức cơ bản về: &amp;lt;br /&amp;gt; 1. Tổng quan về ngôn ngữ C&amp;lt;br /&amp;gt; 2. Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ C&amp;lt;br /&amp;gt; 3. Mảng và con trỏ&amp;lt;br /&amp;gt; 4. Chương trình con- hàm&amp;lt;br /&amp;gt; 5. Dữ liệu kiểu cấu trúc&amp;lt;br /&amp;gt; 6. File và các thao tác I/O&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;amp;#160;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>


- Lớp 12223151 2
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
12223151 2Vi Bảo Ngọc15/08/201628/11/2016H9501Vấn đáp01/01/1753

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
Không có tài liệu!
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search