Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Trung Thành
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

Tổng quan về hệ thống truyền thông đa phương tiện, các mô hình truyền dữ liệu đa phương tiện, các phương pháp nén dữ liệu đa phương tiện: video, ảnh, âm thanh. Các giao thức truyền thông đa phương tiện. Xây dựng các ứng dụng truyền thông đa phương tiện. 


- Lớp Net1-VB2K16
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
Net1-VB2K16Nguyễn Trung Thành20/08/201325/10/2013Vấn đáp01/01/1753

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1DCBG_Truyền thông đa phương tiện 01

DCBG_ Truyền thông đa phương tiện 01/05

Link
2DCBG_Truyền thông đa phương tiện 02

 Đề cương bài giảng Truyền Thông đa phương tiện 02/05 

Link
3DCBG_Truyền thông đa phương tiện 03

Đề cương bài giảng Truyền thông đa phương tiện 03/05

Link
4DCBG_Truyền thông đa phương tiện 04

 DCBG_Truyền thông đa phương tiện 04/05

Link
5DCBG_Truyền thông đa phương tiện 05

 DCBG_Truyền thông đa phương tiện 05/05

Link
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search