Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Trung Thành
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Nguyễn Trung Thành
Đơn vị : Bộ môn Công nghệ mạng
Chức vụ : Giáo viên
Học hàm : GV
Học vị : TS
Email : trungthanh@mta.edu.vn
Mô tả

Google scholar: https://scholar.google.com.vn/citations?user=irRm8SIAAAAJ

2007: Tốt nghiệp khóa 37 - Học viện kỹ thuật quân sự. Hệ Đại học 

2010: Tốt nghiệp khóa 20 cao học, học viện kỹ thuật quân sự 

2015: Bảo vệ xong luận án TS cấp cơ sở.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu và xây dựng các ứng dụng server phục vụ cho các hệ thống chịu tải lớn trên nền phần cứng phổ thông. 

- Các hệ thống phân tán

- Hệ thống lưu trữ NoSQL ; Key-value store

- Các giao thức các ứng dụng tương tác (Interactive applications, realtime games server)

- Mật mã, các giao thức bảo mật và ứng dụng.

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search