Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: TRUYỀN DỮ LIỆU

- Mô tả nội dung môn học:

Nội dung môn học tập trung vào những vẫn đề chính sau đây:
 Mô hình, cấu trúc và các mạng truyền số liệu hiện nay
 Các loại tín hiệu, sự suy hao và biến dạng tín hiệu trên đường truyền
 Các phương pháp biến đổi tín hiệu mức vật lý.
 Các chế độ truyền đồng bộ, bất đồng bộ, nối tiếp, song song
 Các giao thức điều khiển liên kết số liêu hướng bít, hướng ký tự, điều khiển luồng.
 Các kỹ thuật tách ghép kênh và các đường thuê bao không đối xứng, những công nghệ mới nhất hiện nay, các mạng chuyển mạch.
 Một số phương pháp xử lý dữ liệu truyền như: phát hiện và sửa sai, nén và mã hóa dữ liệu
 

Mã lớp môn học: VB2K18

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
VB2K18 Tạ Minh Thanh 18/01/2016 09/05/2016 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về