PGS TS Tạ Minh Thanh

Second slide

  • Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Công nghệ mạng
  • Học hàm: PGS
  • Học vị: TS
  • Email: thanhtm AT mta DOT edu DOT vn

Thông tin cá nhân

Về Tạ Minh Thanh

Ta Minh Thanh received the Bachelor of Engineering degree and the Master degree of Computer Science from National Defence Academy, Japan, in 2005 and 2008, respectively. He was lecturer of Le Quy Don university, Ha Noi, Viet Nam from 2005.

In 2015, he received the Ph.D degree in Computer Science from Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan. He received the standards of associate professor title in 2019. 

He is also the member of IPSJ Japan and IEEE. His research interests lie in the area of watermarking, network security and computer vision.

PUBLICATION: [DBLP[GoogleScholar[ResearchGate[All]

PhD Thesis: "Watermarking for Video and Image Based on Invariant Features"

Bachelor & Master laboratory:  http://www.nda.ac.jp/cs/ 

PhD laboratory:  http://www.is.titech.ac.jp/~keisuke/lab/index-j.html 

 NEWS

He received the standards of associate professor title in 2019 [Link]

PROJECTS

1. [NAFOSTED] 102.01-2019.12, TS Ta Minh Thanh, Kỹ thuật thuỷ vân bền vững trên miền tần số tích hợp trong ứng dụng bảo vệ bản quyền sản phẩm số, 09/2019 ~ 09/2021. [LinkChứng nhận: 20686.signed_20220511103438.pdf

----- [Đã nghiệm thu] ----

 AWARDS

1. Best Paper AwardQuang Huu Pham, Viet Anh Nguyen, Linh Bao Doan, Ngoc N. Tran and Ta Minh Thanh, "From Universal Language Model to Downstream Task: Improving RoBERTa-Based Vietnamese Hate Speech Detection", The 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2020) [Link]

2. Best Paper Award, Phuong Thi Nha, Ta Minh Thanh, "A Combination of DWT and QR Decomposition for Color Image Watermarking", The 13th International Conference on KNOWLEDGE AND SYSTEMS ENGINEERING, November 10-12, 2021, Bangkok, Thailand [Link]

Reviewer for international journals

1.  Optik - International Journal for Light and Electon Optics, Elsevier 

2.  International Journal of Communication Systems 

3.  IET Computer Vision, IEEE 

4.  IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 

5.  International Journal of Communication Systems 

6.  International Journal of SN Applied Sciences 

7.  International Information Sciences Journal 

8.  Journal of Applied Soft Computing  

9.  Journal of Visual Communication and Image Representation  

10.  Journal of Information Security and Applications  

11.  Journal of Information Security and Applications

Program Committee Member

1.  International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE2015, KSE2016, KSE2017, KSE2018) 

2.  International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2015, ATC2016, ATC2017, ATC2018)

3. International Conference on Computer, Communication, Chemical, Materials and Electronic Engineering (IC4ME2-2018)

4.  The 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2019)

5.  The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS2018, NICS2019)

CERTIFICATEs

1.  Project Management Funfamental (PMF) Certificate issued by Stevebros, 2015.

2.  ICAgile Certified Professional (ICP) - Agile Profesional issued by ICAgile, 2016.

PhD STUDENTS 

- Phạm Quang Huy, Nghiên cứu về thuỷ vân thuận nghịch, 2017 ~ 2020.

- Lê Danh Tài, Nghiên cứu về thuỷ vân phân tán, 12/2018 ~ 12/2021.

- Phương Thị Nhã, Nghiên cứu về thuỷ vân bền vững, 2019 ~ 2022.

GRADUATED STUDENTS 

1.  Undergraduate students 

[24] - Nguyễn Thiện Quang, "Xây dựng hệ thống nhận dạng dáng đi con người sử dụng OpenPose", 11/2021.

[23] - Triệu Quang Minh, "Kỹ thuật giấu tin ứng dụng trong bảo vệ bản quyền ảnh số", 11/2021.

[22] - Bùi Thanh Xuân, "Xây dựng công cụ hỗ trợ tương tác, theo dõi, giám sát trên mạng xã hội", 9/2020.

[21] - Bạch Văn Tuấn, "Nghiên cứu thuật toán giấu tin trng định dạng nhạc số wav", 9/2020.

[20] - Giang Ngọc Dân, "Thuật toán giấu tin trong ảnh số phân tán", 9/2020.

[19] - Hà Hải Dương, "Xây dựng hệ thống nhận dạng dáng đi của con người sử dụng OpenPose", 8/2020.

[18] - Đỗ Thị Kiều Anh, "Xây dựng ứng dụng giấu thông tin trong ảnh trên miền không gian RGB", 8/2020.

[17] - Nguyễn Trọng Huyền Anh, "Phân loại lưu lượng mạng mã hoá của các ứng dụng đầu cuối sử dụng mạng học sâu", 11/2019.

[16] - Nguyễn Thị Ngọc Ánh, "Xây dựng hệ thống xác thực văn bản dựa trên Hyperledger", 11/2019.

[15] - Đỗ Tiến Đạt, "Xây dựng hệ thống nhận dạng tuổi, giới tính sử dụng deep learning", 11/2019.

[14] - Lê Thanh Tùng, "Phát hiện malware trong file dựa trên cấu trúc file dữ liệu", 12/2018.

[13] - Phạm Trọng Hiếu, "Thuỷ vân thuận nghịch trong ảnh JPEG", 12/2018.

[12] - Nguyễn Tuấn Anh, "Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển số xe máy Việt Nam sử dụng học máy", 11/2018.

[11] - Hoàng Kim Cương, "Xây dựng hệ thống giấu tin trong ảnh JPEG", 11/2018.

[10] - Hoàng Văn Cường, "Sử dụng joomla để xây dựng website bán hàng", 11/2018.

[9] - Liêu Tiến Huy, "Hệ thống quản lý điểm sinh viên theo học chế tín chỉ", 11/2018.

[8] - Đoàn Quang Long, "Nghiên cứu giải pháp giấu tin dựa vào bài toán phân lớp", 11/2017.

[7] - Phạm Đình Minh, "Nghiên cứu giải pháp nhận dạng đối tượng xe ô tô trong các video giao thông", 11/2017.

[6] - Trần Thị Huyền, "Phát hiện phần mềm ứng dụng của người dùng dựa vào đặc đặc trưng gói tin trong giao tiếp trên mạng", 11/2017.

[5] - Lê Thị Thuý, "Nghiên cứu thuỷ vân nổi trong ảnh số", 2017.

[4] - Nguyễn Văn Đạt, "Nghiên cứu thuật toán hoán vị điểm ảnh trong bảo mật truyền thông tin trên mạng", 2017.

[3] - Le Thanh Ngoc, "Xây dựng hệ thống giấu tin trên miền không gian", 2016.

[2] - Nguyen Hoang Nam, "Nghiên cứu giấu tin trong ảnh số bằng kỹ thuật LSB", 2016. 

[1] - Hoang Thi Dieu Linh, "Thiết kế thương hiệu", 2015.

2.  Master students 

[19] - Van Thi Tuyet Dung, "Nghiên cứu giấu tin trong video trên miền tần số tích hợp", 8/2021.

[18] - Pham Hoai Son, "Nghiên cứu phương pháp tấn công thiết bị ảo hoá sử dụng phương pháp giả mạo gói tin TCP ACK ", 8/2021.

[17] - Nguyen Thi Hoa, "Kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt sử dụng DeepFace trong hệ thống điểm danh ", 8/2021.

[16] - Nguyen Kim Thang, "Nghiên cứu giải pháp giấu tin trên miền tần số tích hợp ứng dụng cho ảnh số", 12/2020.

[15] - Dinh The Hoang, "Thuật toán giấu tin cho dữ liệu phân tán ảnh sử dụng miền tần số SVD", 12/2020.

[14] - Ngo The Quyen, "Nhận dạng hành động con người dựa vào đặc trưng tư thế ", 5/2020.

[13] - Nguyen Hoai Nam, "Giải pháp giấu tin mật trong chuyển văn bản kết hợp kỹ thuật nhận dạng trong học máy", 1/2020.

[12] - Nguyen Thi Thuy Hoa, "Nghiên cứu Hệ thống chữ ký số cho thư điện tử dựa trên mã nguồn mở", 9/2019.

[11] - Le Minh Thanh, "Phương pháp giấu tin đa phương tiện trên miền tần số DWT", 4/2019.

[10] - Nguyen Phuong Anh, "Đánh giá tiêu chí bảo mật của các giải pháp VPN trong doanh nghiệp", 4/2019.

[9] - Do Minh Duc, "Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ bảo mật thông tin ứng dụng thuỷ vân thuận nghịch trên ảnh số", 1/2019.

[8] - Nguyen Van Ninh, "Nghiên cứu giải pháp giấu tin trên dữ liệu ảnh phân tán", 7/2018. 

[7] - Nguyen Xuan Truyen, "Giải pháp thuỷ vân khoá công khai cho xác thực tính toàn vẹn ảnh số", 7/2018. 

[6] - Tran Thi Huong, "Nghiên cứu biện pháp phát hiện ứng dụng trong giao tiếp mạng", 4/2018. 

[5] - Nguyen Huu Thuy, "Đề xuất giải pháp giấu tin bền vững trong cơ sở dữ liệu", 10/2017. 

[4] - Duong Hong Chinh, "Xây dựng giải pháp bảo vệ bản quyền sản phẩm số trên Android", 7/2017. 

[3] - Nguyen Minh Dat, "Giải pháp giấu tin bền vững trong ảnh JPEG ", 7/2017. 

[2] - Truong Thi Ha, "Nghiên cứu phát hiện chỉnh sửa ảnh bằng ứng dụng kỹ thuật zero-watermarking", 7/2017. 

[1] - Nguyen Trung Nghia, "Nghiên cứu giải pháp phát hiện malware dựa trên cấu trúc file dữ liệu", 2016. 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 TH1-TH2 THIẾT KẾ MẠNG 2 2015 - 2016
2 VB2K18 TRUYỀN DỮ LIỆU 2 2015 - 2016
3 CHK10 Đánh giá hiệu năng mạng máy tính 2 2015 - 2016

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., An ninh mạng hệ thống mạng máy tính , , Nguyễn Hiếu Minh, Trần Hồng Quang, Cao Văn Lợi, Ta Minh Thanh, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đức Thiện, 2010

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Kim Thanh Nguyen, Minh Thanh Ta and Hong Dung Luu, A high-performance authentication-encryption scheme , Journal of Science and Technology (JST) , pp , 24/06/2022, [ link]
2. , Huy Cuong Do, Thai Hung Pham and Minh Thanh Ta, Reversible hiding method using secrets sharing of DNA-XNOR , Journal of Science and Technology (JST) , pp , 24/06/2022, [ link]
3. , Cao Thi Luyen, Nguyen Kim Sao, Le Quang Hoa and Ta Minh Thanh, AN EFFICIENT REVERSIBLE DATA HIDING BASED ON IMPROVED PIXEL VALUE ORDERING METHOD , Journal of Computer Science and Cybernetics , pp , 14/05/2022, [ link]
4. , Le Danh Tai, Tong Minh Duc và Ta Minh Thanh, Đánh giá hiệu quả kỹ thuật thuỷ vân bền vững trên những miền tần số kết hợp , Journal of Science and Technology on Information and Communications , pp , 12/05/2022, [ link]
5. , Pham Van Toan, Nguyen Tung Thanh, Doan Bao Linh and Ta Minh Thanh, An evolution approach for pre-trained neural network pruning without original training dataset , 8th International Conference on Knowledge Engineering (ICKE 2022) , pp , 09/04/2022, [ link]
6. , Toan Van Pham, Linh Bao Doan, Thanh Tung Nguyen, Quang Hung Nguyen, Duc Trung Tran and Ta Minh Thanh, A new approach to image classification dataset privacy-preserving with deep neural network , 2022 International Conference on Intelligent Systems Design and Engineering Applications (ISDEA 2022) , pp , 23/02/2022, [ link]
7. , Phuong Thi Nha, Nguyen Tuan Phong and Ta Minh Thanh, Consideration of A Robust Watermarking Algorithm for Color Image Using Improved $QR$ Decomposition , Soft Computing, ISI, Q1, IF = 3.643 , pp , 18/01/2022, [ link]
8. , Ta Minh Thanh and Giang Ngoc Dan, Pseudo Zero-watermarking Technique based on Non-blind Watermarking and VSS , Multimedia Tools and Applications, ISI, Q1, IF = 2.757 , pp , 04/01/2022, [ link]
9. , Le Danh Tai và Ta Minh Thanh, KỸ THUẬT THỦY VÂN ẢNH SỐ SỬ DỤNG ROI VÀ EXTRACTION VOTING TRÊN MIỀN TẦN SỐ TÍCH HỢP , Journal of Science and Technology on Information and Communications , pp , 24/12/2021, [ link]
10. , Toan Pham Van, Thanh Nguyen Tung, Linh Bao Doan and Thanh Ta Minh, An evolution approach for pre-trained neuralnetwork pruning without original training dataset , 8th International Conference on Knowledge Engineering (ICKE 2022) , pp , 20/12/2021, [ link]
11. , Tạ Minh Thanh, Đỗ Huy Cường và Phạm Thái Hưng, Giấu tin thuận nghịch sử dụng phương pháp chia sẻ bí mật DNA - XNOR , Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" , pp , 13/12/2021, [ link]
12. , Phuong Thi Nha and Ta Minh Thanh, A Combination of DWT and QR Decomposition for Color Image Watermarking , International Conference on KNOWLEDGE AND SYSTEMS ENGINEERING , pp , 10/11/2021, [ link]
13. , Nguyen Van Dat, Nguyen Trung Son, Pham Thi Hong Anh, Hoang Thu Thao and Ta Minh Thanh, A Novel Approach to End-to-End Facial Recognition Framework with Virtual Search Engine ElasticSearch , The 21st International Conference on Computational Science and Applications (ICCSA 2021) , pp , 03/09/2021, [ link]
14. , Phuong Thi Nha and Ta Minh Thanh, A Novel Image Watermarking Scheme Using LU Decomposition , 2021 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF) , pp , 14/08/2021, [ link]
15. , Hoai Nguyen Viet, Linh Doan Bao, Hoang Trinh Viet, Hoang Phan Huy and Ta Minh Thanh, MC-OCR Challenge 2021: Towards Document Understanding for Unconstrained Mobile-Captured Vietnamese Receipts , 2021 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF) , pp , 14/08/2021, [ link]
16. , Tran Nam Khanh, Nguyen Kim Thanh, Phung Vu Hanh My và Ta Minh Thanh, NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TẤN CÔNG DOS MẠNG ẢO HOÁ VÀ MẠNG DOCKER SỬ DỤNG TCP ACK-STORM , Journal of Science and Technology on Information and Communications , pp , 11/06/2021, [ link]
17. , Ta Minh Thanh and Giang Ngoc Dan, Robust Watermarking Method using QIM with VSS for Image Copyright Protection , Journal of Research and Development on Information and Communication Technology , pp 29-41, 31/05/2021, [ link]
18. , Nguyen Van Dat, Pham Van Toan and Ta Minh Thanh, Solving distribution problems in content-based recommendation system with gaussian mixture model , Applied Intelligence, ISI, IF = 5.086, Q1 , pp 13, 25/05/2021, [ link]
19. , Le Danh Tai, Cao Thi Luyen and Ta Minh Thanh, Pseudo Zero-watermarking Algorithm using Combination of Non-blind Watermarking and Visual Secret Sharing Scheme , EAI INISCOM 2021 - 7th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems , pp , 22/04/2021, [ link]
20. , Giang Ngọc Dân và Tạ Minh Thanh, Giải pháp bảo vệ bản quyền ảnh số dựa trên kỹ thuật kết hợp thuỷ vân số và mã hoá trực quan , Journal of Science and Technology on Information and Communications , pp , 31/12/2020, [ link]
21. , Hoang Viet Trinh, Tung Tien Bui, Tam Minh Nguyen, Huy Quang Dao, Quang Huu Pham, Ngoc N. Tran and Ta Minh Thanh, ReINTEL Challenge 2020: A Comparative Study of Hybrid Deep Neural Network for Reliable Intelligence Identification on Vietnamese SNSs , Proceedings of the 7th International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing , pp , 04/12/2020, [ link]
22. , Pham Van Toan and Ta Minh Thanh, ALASSO - Improvement of Real Estate Pricing with Aggregation Features LASSO Regression , Applications of Artificial Intelligence in Transportation Conference - AITC2020 , pp , 01/12/2020, [ link]
23. , Nguyen Van Dat, Pham Van Toan and Ta Minh Thanh, Robust Content-Based Recommendation Distribution System with Gaussian Mixture Model , 12th International Conference on Computational Collective Intelligence , pp , 30/11/2020, [ link]
24. , Toan Pham Van, Son Trung Nguyen, Linh Bao Doan, Ngoc N. Tran and Ta Minh Thanh, Efficient Palm-Line Segmentation with U-Net Context Fusion Module , 2020 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP) , pp , 27/11/2020, [ link]
25. , Van Toan Pham, Linh Doan, Ngoc Tran, Tam Nguyen Minh, Hoai Nguyen Viet, Huy Dao Quang and Ta Minh Thanh, Interpreting the Latent Space of Generative Adversarial Networks using Supervised Learning , The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP) - 2020 , pp , 25/11/2020, [ link]
26. , Minh Duc Vu, Chu Anh My, The Nguyen Nguyen, Anh Le, Ta Minh Thanh, Xuan Bien Duong, Tien Anh Nguyen, Chi Hieu Le and Duc Hoang Chu, A Conceptual Digital Twin for Cost-Effective Development of a Welding Robotic System for Smart Manufacturing , The 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020) , pp , 15/11/2020, [ link]
27. , Toan Van Pham, Ngoc Ngo Quang Tran, Hoang Minh Pham, Tam Minh Nguyen and Thanh Ta Minh, Efficient Low-Latency Dynamic Licensing for Deep Neural Network Deployment on Edge Devices , The 3rd International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems (CIIS 2020) , pp , 13/11/2020, [ link]
28. , Quang Huu Pham, Viet Anh Nguyen, Linh Bao Doan, Ngoc N. Tran and Ta Minh Thanh, From Universal Language Model to Downstream Task: Improving RoBERTa-Based Vietnamese Hate Speech Detection , The 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2020) , pp , 12/11/2020, [ link]
29. , Nguyễn Văn Đạt và Tạ Minh Thanh, Đề xuất thuật toán khuyến nghị theo phân bố dựa trên mô hình hỗn hợp Gaussian , Journal of Science and Technology on Information and Communications , pp , 04/09/2020, [ link]
30. , Le Danh Tai, Nguyen Kim Thang and Ta Minh Thanh, Distributed Watermarking for Cross-domain of Semantic Large Image Database , EAI INISCOM 2020 - 6th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent System , pp , 27/08/2020, [ link]
31. , Tran Nam Khanh, Nguyen Kim Thanh and Ta Minh Thanh, An Attempt to Perform TCP ACK-Storm on Virtual and Docker Network , EAI INISCOM 2020 - 6th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent System , pp , 27/08/2020, [ link]
32. , Pham Quang Huy, Le Danh Tai, Ta Minh Thanh and Pham Van Toan, Cross-domain using Composing of Selected DCT Coefficients Strategy with Quantization Tables for Reversible Data Hiding in JPEG image , the Fifth International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering (RICE 2020) , pp , 03/06/2020, [ link]
33. , Le Danh Tai, Ta Minh Thanh and Tong Minh Duc, Digital image watermarking used QIM technique based on the combined frequency domain DCT-DWT , Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XV , pp , 27/02/2020, [ link]
34. , Pham Quang Huy and Ta Minh Thanh, Multiple Quantization Tables based Cross-domain for JPEG Inversible Watermarking , The 8th International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT2020) , pp , 05/02/2020, [ link]
35. , Pham Van Toan, Tran Ngo Quang Ngoc and Ta Minh Thanh, Deep learning approach for singer voice classification of Vietnamese popular music , the 10th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2019) , pp , 04/12/2019, [ link]
36. , Pham Huu Quang, Hoang Dinh Thoi, Pham Van Toan and Ta Minh Thanh, Deep Neural Networks Based Invisible Steganography for Audio-into-Image Algorithm , The 8th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2019) , pp , 15/10/2019, [ link]
37. , Pham Van Toan, Hoang Dinh Thoi, Do Hoang Thai Duong and Ta Minh Thanh, Simultaneous convolutional neural network for highly efficient image steganography , The 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2019) , pp , 27/09/2019, [ link]
38. , Trung Thanh Nguyen, Hong Anh Thi Pham, Toan Van Pham and and Tran Van An, Thanh Minh Ta, Proposal of Feature Matching Technique Using Similarity Features Filtering for Image Alignment , Proceedings of the ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance and Industry (DSBFI 2019) , pp , 03/07/2019, [ link]
39. , Lê Văn Tuấn, Tạ Minh Thanh và Bùi Thế Truyền, Phát triển lược đồ chữ ký số Elgamal trên vành ZN ngăn ngừa tấn công dựa vào tình huống lộ khóa phiên và trùng khóa phiên , Journal of Science and Technology of Le Quy Don University , pp , 17/06/2019, [ link]
40. , Giau Ho Kim, Son Hai Le, Trung Manh Nguyen, Vu Thi Ly, Thanh Nguyen Kim, Nguyen Van Cuong, Thanh Nguyen Trung and Ta Minh Thanh, KVEFS: Encrypted File System based onDistributed Key-Value Stores and FUSE , International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) , pp 55-66, 01/03/2019, [ link]
41. , Lê Danh Tài, Tạ Minh Thanh và Tống Minh Đức, Nghiên cứu phân tách và phục hồi dữ liệu ảnh số trên miền tần số DCT , Hội nghị NCKH lần thứ XIX Học viện Kỹ thuật Quân sự , pp , 14/01/2019, [ link]
42. , Thoi Hoang Dinh, Toan Pham Van, Thanh Ta Minh, Hau Nguyen Thanh and Anh Pham Hoang, Large Scale Fashion Search System with Deep Learning and Quantization Indexing , The 9th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2018) , pp , 06/12/2018, [ link]
43. , Toan Pham Van, Hau Nguyen Thanh and Ta Minh Thanh, Improving Phonetic Recognition with Sequence-length Standardized MFCC Features and Deep Bidirectional LSTM , The International Conference of National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) - 2018 , pp , 28/11/2018, [ link]
44. , Le Van Tuan, Ta Minh Thanh and Leu Duc Tan, A development of DSA digital signature scheme based on ring 𝒁𝐧 , Vietnam Journal of Science and Technology (VJST) , pp 13-18, 01/11/2018, [ link]
45. , Phuong Thi Nha, Ta Minh Thanh and Ngoc-Tu Huynh, An improved QR decomposition for color image watermarking , 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018) , pp 6, 01/11/2018, [ link]
46. , Ta Minh Thanh, Nguyen Huu Thuy and Ngoc-Tu Huynh, Key-value based data hiding method for NoSQL database , 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018) , pp , 01/11/2018, [ link]
47. , Le Van Tuan, Ta Minh Thanh and Leu Duc Tan, A solution to improve the digital signature schemes DSA in field Z_p be secure from the situations of coinciding or revealing of session key (Accepted) , Journal of Science & Technology , pp , 01/10/2018, [ link]
48. , Pham Van Toan, Ta Minh Thanh and Nguyen Thanh Hau, Deep learning ASR-based approach to non-native learner mispronunciation detection , The 2018 Vietnam joint Conference on Artificial Intelligence for Life (AI4Life-2018) , pp , 10/05/2018, [ link]
49. , Lê Danh Tài và Tạ Minh Thanh, Giải pháp khuếch tán thuỷ ấn trong bảo mật thông tin bản quyền sản phẩm số , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. ISSN: 1859 - 1043 , pp , 01/05/2018, [ link]
50. , Ta Minh Thanh, Distributed Redundant Image Storages and Reconstruction Algorithm to Contents Verification , The International Conference of National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) , pp , 24/11/2017, [ link]
51. , Pham Van Toan and Ta Minh Thanh, Vietnamese News Classification based on BoW with Keywords Extraction and Neural Network , The 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES 2017) , pp , 15/11/2017, [ link]
52. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, Luu Hong Dung, Nguyen Tuan Tai and Hai Nguyen Nam, Performance Analysis of Robust Watermarking using Linear and Nonlinear Feature Matching , International Journal of Multimedia Tools and Applications (MTAP), ISSN: 1573-7721, Springer (IF = 1.331) , pp , 20/01/2017, [ link]
53. , Ta Minh Thanh, Image Feature based Zero-watermarking for copyright protection , Hội nghị NCKH lần thứ XVI Học viện Kỹ thuật Quân sự , pp , 15/08/2016, [ link]
54. , Ta Minh Thanh and Tanaka Keisuke, An image zero-watermarking algorithm based on the encryption of visual map feature with watermark information , International Journal of Multimedia Tools and Applications (MTAP), ISSN: 1573-7721, Springer (IF = 1.331). , pp , 01/07/2016, [ link]
55. , Ta Minh Thanh, Nguyen Trung Thanh, Extended DCT domain for improving the quality of watermarked image , The Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), VIETNAM, 2015. , pp , 08/10/2015, [ link]
56. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, Comparison of Watermarking Schemes using Linear and Nonlinear Feature Matching , The Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), VIETNAM, 2015. , pp , 08/10/2015, [ link]
57. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, Image watermarking based on the nonlinear scale spaces feature , The 32nd Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2015), Fukuoka, Japan, 4D2-1, 2015 , pp , 12/09/2015, [ link]
58. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, Blind watermarking using the quantized q-logarithm SVD domain , The 32nd Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2015), Fukuoka, Japan, 4D2-2, 2015 , pp , 12/09/2015, [ link]
59. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, Blind watermarking using QIM and the quantized SVD domain based on the q-logarithm function , Proceeding of the 10th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - (VISAPP), ISI Conference, Berlin, Germany, pp. 14--25, 2015. (DOI: 10.5220/0005291900140025) , pp , 01/09/2015, [ link]
60. , Tạ Minh Thanh, Keisuke Tanaka, The novel and robust watermarking method based on q-logarithm frequency domain , International Journal of Multimedia Tools and Applications (MTAP), ISSN: 1573-7721, Springer. [ISI Journal, IF=1.346] (DOI: 10.1007/s11042-015-2836-6) , pp , 27/08/2015, [ link]
61. , I. Munetoshi, Tạ Minh Thanh, Fragile watermarking based on incomplete cryptography for copyright protection , EURASIP Journal of Applied Informatics, ISSN 2196-0089, Springer, 2015. [ISI Journal] (DOI: 10.1186/s40535-015-0012-8) , pp , 08/07/2015, [ link]
62. , Tạ Minh Thanh, I. Munetoshi, Fragile Watermarking with Permutation Code for Content-Leakage in Digital Rights Management System , Journal of Multimedia System, ISSN 1432-1882, Springer, 2015. [ISI Journal, IF=0.73] (DOI: 10.1007/s00530-015-0472-7) , pp , 30/06/2015, [ link]
63. , Tạ Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Ta Minh Tam, Keisuke Tanaka, Robust Semi-blind Video Watermarking based on Frame-patch Matching , International Journal of Electronics and Communications (AEU), ISSN: 1434-8411, vol. 68, issue 10, pp. 1007--1015, Elsevier, 2014. [ISI Journal, IF=0.696] (DOI: 10.1016/j.aeue.2014.05.004) , pp 1007-1015, 01/10/2014, [ link]
64. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, A proposal of novel q-DWT for blind and robust image watermarking , Proceeding of IEEE 25th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications - (PIMRC), Washington D.C., pp. 2066--2070, 2014. (DOI: 10.1109/PIMRC.2014.7136511) , pp , 02/09/2014, [ link]
65. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Incomplete Encryption Based on Multi-channel AES Algorithm to Digital Rights Management , The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2013), Vol. 244, 2014, pp. 199-211, Springer, Hanoi, VIETNAM, 2013. (DOI: 10.1007/978-3-319-02741-8_18) , pp , 01/09/2014, [ link]
66. , Ta Minh Thanh, Ta Minh Tam, A Robust DWT Watermarking for Image using Quantized Domain Based on q-logarithm Function , IEICE Tech. Rep. Information Security (ISEC2014), ISEC2014-6, pp.35--42, Japan, 2014 , pp , 01/08/2014, [ link]
67. , Tạ Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Ta Minh Tam, A New Spatial q-log Domain for Image Watermarking , IJIIP: International Journal of Intelligent Information Processing, Vol. 5, No. 1, pp.12--20, ISSN 2093-1964, 2014.[Contents] [Coverpage] [Paper] , pp 12-20, 01/03/2014, [ link]
68. , Ta Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Frame Background Influence Based Invisible Watermarking to Visible Video Watermarking , Proceeding of the 2013 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communication (ATC2013), Ho Chi Minh, Viet Nam, pp.563--568, 2013. (DOI: 10.1109/ATC.2013.6698179) , pp , 16/10/2013, [ link]
69. , Tạ Minh Thanh, I. Munetoshi, A Proposal Of Digital Content Distribution System Based On Incomplete Cryptography With Spread Spectrum Method , International Journal of Intelligent Information Processing (IJIIP), ISSN 2093-1964, Vol. 4, No. 3, pp. 18 ~ 28, 2013. [Contents] [Coverpage] [Paper] , pp 18-28, 02/09/2013, [ link]
70. , Ta Minh Thanh, Ta Minh Tam, A novel proposal of $q$-SVD domain for blind watermarking , IEICE Tech. Rep. Information Security (ISEC2013), vol. 113, no. 342, ISEC2013-74, pp. 7--13, Tokyo, Japan, 2013 , pp , 01/08/2013, [ link]
71. , Ta Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Ta Minh Tam, Kohno Ryuji, Frame-patch matching based robust video watermarking using KAZE feature , Proceeding of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, USA, 2013. (Acceptance rate: 30%)(DOI: 10.1109/ICME.2013.6607581) , pp , 15/07/2013, [ link]
72. , Tạ Minh Thanh, Ta Minh Tam, A Robust Combination Of Watermarking and Cryptography For Video Sequence , Journal of Communications and Information Sciences (JCIS), ISSN 2093-9671, Vol. 3, No. 3, pp. 175 -- 185, 07/2013. [Contents] [Coverpage] [Paper] (DOI: 10.4156/AISS.vol3.issue3.21) , pp , 04/07/2013, [ link]
73. , Ta Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Adaptive Normalization Cross Correlation based Invisible Watermarking to Visible Watermarking , IEICE Tech. Rep. Computer System (CPSY2013), vol. 113, no. 234, CPSY2013-36, pp. 29--34, Japan, 2013 , pp , 01/07/2013, [ link]
74. , Tạ Minh Thanh, I. Munetoshi, A proposal of digital rights management based on incomplete cryptography using invariant Huffman code length feature , Journal of Multimedia System, ISSN 1432-1882, Vol. 20, Issue 2, pp. 127--142, Springer, 2013.(DOI: 10.1007/s00530-013-0327-z) [ISI Journal, IF=0.73] , pp , , [ link]
75. , Ta Minh Thanh, Munetoshi Iwakiri, An Incomplete Cryptography based Digital Rights Management with DCFF , International Journal of Soft Computing and Software Engineering [JSCSE], ISSN 2251-7545, Vol. 3, No. 3, pp. 507--513, 2013. (DOI: 10.7321/jscse.v3.n3.77) [ISI Journal] , pp , , [ link]
76. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Incomplete Cryptography based Privacy-Secure Digital Content Distribution System using Spread Spectrum Method , Proceeding of 8th International Conference on Intelligent Information Processing (ICIIP2013), Seoul, Korea, pp.194--199, 2013 , pp , , [ link]
77. , Ta Minh Thanh, Ta Minh Tam, Fragile Fingerprinting and Cryptography Approach for Video Sequence , Proceeding of 8th International Conference on Information Processing and Management (ICIPM2013), Seoul, Korea, pp.479--484, 2013 , pp , , [ link]
78. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, An Incomplete Cryptography based Digital Rights Management with DCFF , The International Conference on Soft Computing and Software Engineering (SCSE 2013), San Francisco State University at Downtown Campus, in San Francisco, California, USA, 2013 , pp , , [ link]
79. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Nguyen Trung Thanh, Fragile Fingerprinting using Permutation Code for Digital Image , IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT2012), pp.1--6, December 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam. (DOI: 10.1109/ISSPIT.2012.6888814) , pp , , [ link]
80. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Nonspecific DCT‐block Fingerprinting Based on Incomplete Cryptography for DRM system , Proceeding of the 2012 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communication (ATC2012), Ha Noi, Viet Nam, pp. 300--303, Oct. 2012. (DOI: 10.1109/ATC.2012.6404280) , pp , , [ link]
81. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Fingerprinting Method using Invariant Offset Huffman Code Length Feature , Proceeding of the 1st IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE2012), Makuhari Messe, Tokyo, JAPAN, pp. 672--676, Oct. 2012.(DOI: 10.1109/GCCE.2012.6379945) , pp , , [ link]
82. , Ta Minh Thanh, Koichi Shinoda, A video watermarking method to objects robust against various attacks , IEICE Tech. Rep., vol. 112, no. 190, EMM2012-42, pp. 43--48, JAPAN, Aug. 2012 , pp , , [ link]
83. , I. Munetoshi, Ta Minh Thanh, Fundamental Incomplete Cryptography Method to Digital Rights Management Based on JPEG Lossy Compression , The 26th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2012), pp.755--762, 2012. (Acceptance rate: 29%) (DOI: 10.1109/AINA.2012.111) , pp , , [ link]
84. , I. Munetoshi, Ta Minh Thanh, Incomplete Cryptography Method Using Invariant Huffman Code Length to Digital Rights Management , The 26th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2012), pp.763--770, 2012. (Acceptance rate: 29%) (DOI: 10.1109/AINA.2012.112) , pp , 26/03/2012, [ link]
85. , Tạ Minh Thanh, Nguyễn Hiếu Minh, Đỗ Thị Bắc, Đề xuất xây dựng hệ thống chia sẻ tài nguyên dựa trên hệ lưu trữ phân tán và kiểm soát truy cập , Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 86, Tập 10, ISSN 1859-2171, pp. 67--74, 10/2011 , pp , , [ link]
86. , Tạ Minh Thanh, Nguyễn Hiếu Minh, Đỗ Thị Bắc, Nghiên cứu giải pháp bảo mật dựa trên các dòng lệnh dư thừa trong mã nguồn , Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 05, Tập 67, ISSN 1859-2171, pp. 57--63, 11/2010 , pp , , [ link]
87. , Tạ Minh Thanh, Nguyễn Thiện Luận, Giải pháp quản lý bản quyền sản phẩm số bằng hệ phân tán trùng lặp dữ liệu , Chuyên san BCVT & CNTT, Số 2 (22), Tập V-1, ISSN 0866-7039, pp. 14--22, 12/2009 , pp , , [ link]
88. , Tạ Minh Thanh, Nguyễn Hiếu Minh, Phương pháp tổ hợp thẻ và thuộc tính trong giấu tin trên định dạng siêu văn bản , Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 11, Tập 59, ISSN 1859-2171, pp. 51--57, 11/2009 , pp , , [ link]
89. , Tạ Minh Thanh, Thuật toán giấu tin trong ảnh ký tự dựa trên các bảng thay thế tiếng Việt , Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Số 129, ISSN 1859-0209, pp. 12--22, 8/2009 , pp , , [ link]
90. , Tạ Minh Thanh, Nguyễn Thiện Luận, Thuật toán mã hóa không hoàn toàn và ứng dụng trong bảo vệ bản quyền ảnh JPEG trên mạng , Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Số 127, ISSN 1859-0209, pp. 12--22, 4/2009 , pp , , [ link]
91. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Decisive method of decoder operator pattern for the Incomplete Cryptographic System based on Selective Differential Codes , The 70th National Convention of IPSJ, Japan, 3-463-3-464, 2008 , pp , , [ link]
92. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, An Applied Method of AES algorithm to Incomplete Cryptographic System , Technical report of IEICE in Information Security (ISEC2007), Japan, Vol. 107, No. 397, pp.25--31, 2007 , pp , , [ link]
93. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, An Integration Method of Incomplete Cryptographic System and Spread Spectrum Encoder , Technical report of IEICE in Information Security (ISEC2007), Japan, Vol. 107, No. 397, pp. 19--25, 2007 , pp , , [ link]
94. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, A​n​ ​t​e​c​h​n​i​c​a​l​ ​p​r​o​p​o​s​a​l​ ​t​o​ ​c​o​n​t​e​n​t​s​ ​u​n​i​f​i​c​a​t​i​o​n​ ​b​y​ ​I​n​c​o​m​p​l​e​t​e​ ​C​r​y​p​t​o​g​r​a​p​h​i​c​ ​S​y​s​t​e​m , Proceeding of Computer Securiry Symposium 2007 (CSS2007), Japan, 2B-2, pp.127--132, 2007 , pp , , [ link]
95. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, DRM Technique with Incomplete Cryptographic System based on Selective Differential Codes , 2007 Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2007), Japan, No. 10, pp.73--78, 2007 , pp , , [ link]
96. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, 符号転置法による情報半開示と利用者識別 (, Partial-scrambling and User Identification using Permutation Codes for JPEG Image , ), The 69th National Convention of IPSJ, Japan, Vol. 69, No. 1, pp.1553--1554, 2007 , pp , , [ link]
97. , , The 69th National Convention of IPSJ , Japan, Vol. 69, No. 1, pp.1417--1418, 2007 , pp , , [ link]
98. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Incomplete cryptography based DRM system including the consider of user information protection (個人情報保護に配慮した不完全暗号系による画像配信方式) , 2006 Symposium of Image Processing (IPSJ/IMPS), Japan, I2-18,pp.47--48, 2006 , pp , 07/07/2006, [ link]
99. , Nguyễn Thiện Luận, Tạ Minh Thanh, Trần Hồng Quang, Phương pháp mã hoá không hoàn toàn kết hợp thuỷ ấn trong bảo vệ sản phẩm kỹ thuật số , Chuyên san BCVT & CNTT, Số 15, ISSN 0866-7039, I-2006, pp. 76--82, 12/2005 , pp , , [ link]
100. , Ta Minh Thanh and Iwakiri Munetoshi, 不完全暗号系による電子透かし (Incomplete Cryptography based Digital Watermarking) , 2005 Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2005) Japan, 3C1-2,pp.1039--1044, 2005. (in Japanese) , pp , 01/05/2005, [ link]
101. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, H. Hithoshi, Techinical Approach of Incomplete Criptography System , Proceedings of the IEICE General Conference 2005, Japan, D-11-13, p.13, 2005 , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Kỹ thuật thuỷ vân bền vững trên miền tần số tích hợp trong ứng dụng bảo vệ bản quyền sản phẩm số Nhà nước Tạ Minh Thanh Huỳnh Ngọc Tú; Cao Thị Luyên; Lê Danh Tài; Phương Thị Nhã 9/2019
2 Nghiên cứu giải pháp thuỷ vân bền vững sử dụng biến đổi ma trận QR cải tiến Trường Tạ Minh Thanh Tạ Minh Thanh 11/2018
3 Nghiên cứu giải pháp phân phối sản phẩm số sử dụng tính chất phân tán sản phẩm và tổ hợp dữ liệu số dựa trên thông tin người dùng Trường Tạ Minh Thanh Bộ môn CNM 3/2017

Chia sẻ


Reading Papers