Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Tạ Minh Thanh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
 
Reading Papers
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Tạ Minh Thanh
Đơn vị : Bộ môn Công nghệ mạng
Chức vụ : Chủ nhiệm bộ môn
Học hàm : PGS
Học vị : TS
Email : thanhtm AT mta DOT edu DOT vn
Mô tả

Về Tạ Minh Thanh

Ta Minh Thanh received the Bachelor of Engineering degree and the Master degree of Computer Science from National Defence Academy, Japan, in 2005 and 2008, respectively. He was lecturer of Le Quy Don university, Ha Noi, Viet Nam from 2005.

In 2015, he received the Ph.D degree in Computer Science from Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan. He received the standards of associate professor title in 2019. 

He is also the member of IPSJ Japan and IEEE. His research interests lie in the area of watermarking, network security and computer vision.

PUBLICATION: [DBLP[GoogleScholar[ResearchGate[All]

PhD Thesis: "Watermarking for Video and Image Based on Invariant Features"

Bachelor & Master laboratory:  http://www.nda.ac.jp/cs/ 

PhD laboratory:  http://www.is.titech.ac.jp/~keisuke/lab/index-j.html 

 NEWS

He received the standards of associate professor title in 2019 [Link]

PROJECTS

1. [NAFOSTED] 102.01-2019.12, TS Ta Minh Thanh, Kỹ thuật thuỷ vân bền vững trên miền tần số tích hợp trong ứng dụng bảo vệ bản quyền sản phẩm số, 09/2019 ~ 09/2021. [LinkChứng nhận: 20686.signed_20220511103438.pdf

----- [Đã nghiệm thu] ----

 AWARDS

1. Best Paper AwardQuang Huu Pham, Viet Anh Nguyen, Linh Bao Doan, Ngoc N. Tran and Ta Minh Thanh, "From Universal Language Model to Downstream Task: Improving RoBERTa-Based Vietnamese Hate Speech Detection", The 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2020) [Link]

2. Best Paper Award, Phuong Thi Nha, Ta Minh Thanh, "A Combination of DWT and QR Decomposition for Color Image Watermarking", The 13th International Conference on KNOWLEDGE AND SYSTEMS ENGINEERING, November 10-12, 2021, Bangkok, Thailand [Link]

Reviewer for international journals

1.  Optik - International Journal for Light and Electon Optics, Elsevier 

2.  International Journal of Communication Systems 

3.  IET Computer Vision, IEEE 

4.  IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 

5.  International Journal of Communication Systems 

6.  International Journal of SN Applied Sciences 

7.  International Information Sciences Journal 

8.  Journal of Applied Soft Computing  

9.  Journal of Visual Communication and Image Representation  

10.  Journal of Information Security and Applications  

11.  Journal of Information Security and Applications

Program Committee Member

1.  International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE2015, KSE2016, KSE2017, KSE2018) 

2.  International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2015, ATC2016, ATC2017, ATC2018)

3. International Conference on Computer, Communication, Chemical, Materials and Electronic Engineering (IC4ME2-2018)

4.  The 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2019)

5.  The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS2018, NICS2019)

CERTIFICATEs

1.  Project Management Funfamental (PMF) Certificate issued by Stevebros, 2015.

2.  ICAgile Certified Professional (ICP) - Agile Profesional issued by ICAgile, 2016.

PhD STUDENTS 

- Phạm Quang Huy, Nghiên cứu về thuỷ vân thuận nghịch, 2017 ~ 2020.

- Lê Danh Tài, Nghiên cứu về thuỷ vân phân tán, 12/2018 ~ 12/2021.

- Phương Thị Nhã, Nghiên cứu về thuỷ vân bền vững, 2019 ~ 2022.

GRADUATED STUDENTS 

1.  Undergraduate students 

[24] - Nguyễn Thiện Quang, "Xây dựng hệ thống nhận dạng dáng đi con người sử dụng OpenPose", 11/2021.

[23] - Triệu Quang Minh, "Kỹ thuật giấu tin ứng dụng trong bảo vệ bản quyền ảnh số", 11/2021.

[22] - Bùi Thanh Xuân, "Xây dựng công cụ hỗ trợ tương tác, theo dõi, giám sát trên mạng xã hội", 9/2020.

[21] - Bạch Văn Tuấn, "Nghiên cứu thuật toán giấu tin trng định dạng nhạc số wav", 9/2020.

[20] - Giang Ngọc Dân, "Thuật toán giấu tin trong ảnh số phân tán", 9/2020.

[19] - Hà Hải Dương, "Xây dựng hệ thống nhận dạng dáng đi của con người sử dụng OpenPose", 8/2020.

[18] - Đỗ Thị Kiều Anh, "Xây dựng ứng dụng giấu thông tin trong ảnh trên miền không gian RGB", 8/2020.

[17] - Nguyễn Trọng Huyền Anh, "Phân loại lưu lượng mạng mã hoá của các ứng dụng đầu cuối sử dụng mạng học sâu", 11/2019.

[16] - Nguyễn Thị Ngọc Ánh, "Xây dựng hệ thống xác thực văn bản dựa trên Hyperledger", 11/2019.

[15] - Đỗ Tiến Đạt, "Xây dựng hệ thống nhận dạng tuổi, giới tính sử dụng deep learning", 11/2019.

[14] - Lê Thanh Tùng, "Phát hiện malware trong file dựa trên cấu trúc file dữ liệu", 12/2018.

[13] - Phạm Trọng Hiếu, "Thuỷ vân thuận nghịch trong ảnh JPEG", 12/2018.

[12] - Nguyễn Tuấn Anh, "Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển số xe máy Việt Nam sử dụng học máy", 11/2018.

[11] - Hoàng Kim Cương, "Xây dựng hệ thống giấu tin trong ảnh JPEG", 11/2018.

[10] - Hoàng Văn Cường, "Sử dụng joomla để xây dựng website bán hàng", 11/2018.

[9] - Liêu Tiến Huy, "Hệ thống quản lý điểm sinh viên theo học chế tín chỉ", 11/2018.

[8] - Đoàn Quang Long, "Nghiên cứu giải pháp giấu tin dựa vào bài toán phân lớp", 11/2017.

[7] - Phạm Đình Minh, "Nghiên cứu giải pháp nhận dạng đối tượng xe ô tô trong các video giao thông", 11/2017.

[6] - Trần Thị Huyền, "Phát hiện phần mềm ứng dụng của người dùng dựa vào đặc đặc trưng gói tin trong giao tiếp trên mạng", 11/2017.

[5] - Lê Thị Thuý, "Nghiên cứu thuỷ vân nổi trong ảnh số", 2017.

[4] - Nguyễn Văn Đạt, "Nghiên cứu thuật toán hoán vị điểm ảnh trong bảo mật truyền thông tin trên mạng", 2017.

[3] - Le Thanh Ngoc, "Xây dựng hệ thống giấu tin trên miền không gian", 2016.

[2] - Nguyen Hoang Nam, "Nghiên cứu giấu tin trong ảnh số bằng kỹ thuật LSB", 2016. 

[1] - Hoang Thi Dieu Linh, "Thiết kế thương hiệu", 2015.

2.  Master students 

[19] - Van Thi Tuyet Dung, "Nghiên cứu giấu tin trong video trên miền tần số tích hợp", 8/2021.

[18] - Pham Hoai Son, "Nghiên cứu phương pháp tấn công thiết bị ảo hoá sử dụng phương pháp giả mạo gói tin TCP ACK ", 8/2021.

[17] - Nguyen Thi Hoa, "Kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt sử dụng DeepFace trong hệ thống điểm danh ", 8/2021.

[16] - Nguyen Kim Thang, "Nghiên cứu giải pháp giấu tin trên miền tần số tích hợp ứng dụng cho ảnh số", 12/2020.

[15] - Dinh The Hoang, "Thuật toán giấu tin cho dữ liệu phân tán ảnh sử dụng miền tần số SVD", 12/2020.

[14] - Ngo The Quyen, "Nhận dạng hành động con người dựa vào đặc trưng tư thế ", 5/2020.

[13] - Nguyen Hoai Nam, "Giải pháp giấu tin mật trong chuyển văn bản kết hợp kỹ thuật nhận dạng trong học máy", 1/2020.

[12] - Nguyen Thi Thuy Hoa, "Nghiên cứu Hệ thống chữ ký số cho thư điện tử dựa trên mã nguồn mở", 9/2019.

[11] - Le Minh Thanh, "Phương pháp giấu tin đa phương tiện trên miền tần số DWT", 4/2019.

[10] - Nguyen Phuong Anh, "Đánh giá tiêu chí bảo mật của các giải pháp VPN trong doanh nghiệp", 4/2019.

[9] - Do Minh Duc, "Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ bảo mật thông tin ứng dụng thuỷ vân thuận nghịch trên ảnh số", 1/2019.

[8] - Nguyen Van Ninh, "Nghiên cứu giải pháp giấu tin trên dữ liệu ảnh phân tán", 7/2018. 

[7] - Nguyen Xuan Truyen, "Giải pháp thuỷ vân khoá công khai cho xác thực tính toàn vẹn ảnh số", 7/2018. 

[6] - Tran Thi Huong, "Nghiên cứu biện pháp phát hiện ứng dụng trong giao tiếp mạng", 4/2018. 

[5] - Nguyen Huu Thuy, "Đề xuất giải pháp giấu tin bền vững trong cơ sở dữ liệu", 10/2017. 

[4] - Duong Hong Chinh, "Xây dựng giải pháp bảo vệ bản quyền sản phẩm số trên Android", 7/2017. 

[3] - Nguyen Minh Dat, "Giải pháp giấu tin bền vững trong ảnh JPEG ", 7/2017. 

[2] - Truong Thi Ha, "Nghiên cứu phát hiện chỉnh sửa ảnh bằng ứng dụng kỹ thuật zero-watermarking", 7/2017. 

[1] - Nguyen Trung Nghia, "Nghiên cứu giải pháp phát hiện malware dựa trên cấu trúc file dữ liệu", 2016. 

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search