Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

- Mô tả nội dung môn học:

 Cung cấp những kiến thức cơ bản về:
1. Lịch sử phát triển ngành CNTT
2. Các lĩnh vực ứng dụng của CNTT
3. Các lĩnh vực học thuật có nhu cầu sử dụng CNTT
4. Một số nội dung nhập môn về tin học
• Khái niệm về thông tin và xử lý thông tin
• Các thiết bị tính toán,
• Một số kỹ năng cơ bản với máy tính,
• Một số khái niệm về ngôn ngữ lập trình, và giải thuật.
• Một số công cụ hỗ trợ kỹ thuật lập trình thông dụng như Matlab, hay C

Mã lớp môn học: KSDS13-7

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
KSDS13-7 Hà Chí Trung 17/09/2014 05/12/2014 S1-1021 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về