GV TS Hà Chí Trung

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Khoa học máy tính
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: hct2009@yahoo.com

Thông tin cá nhân

Quê quán: Vĩnh Phúc. Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành đảm bảo chương trình máy tính và các hệ thống tự động hóa năm 2005 tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Sông Đông, LB Nga. Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý thuyết tin học năm 2009 tại Học viện Công nghệ Taganrog, Đại học Miền nam Liên bang Nga. Công tác tại Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin từ năm 2009.

* Các môn đã tham gia giảng dạy:

         -  Lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức

         -  Chương trình dịch

         -  Lý thuyết hệ điều hành

         - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

         - Trí tuệ nhân tạo

         - Tính toán mềm

         - Lập trình cơ bản

         - Mạng Nơron

         - Phân tích hệ thống và ra quyết định

* Định hướng nghiên cứu: Khai phá dữ liệu văn bản

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 K27B-1220488-HN Lý thuyết chương trình dịch 2 2015 - 2016
2 K27B-1220488-HCM Lý thuyết chương trình dịch 2 2015 - 2016
3 KSDS13-7 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2014 - 2015
4 02AW-KSDS13-8 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2014 - 2015
5 02AW-KSDS13-7 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2014 - 2015
6 77AT TIN HỌC 2( LỚP VIỆT - NGA) 2 2013 - 2014
7 KHMT25(ngay) Lý thuyết chương trình dịch 2 2013 - 2014
8 KHMT25(toi) Lý thuyết chương trình dịch 1 2013 - 2014
9 SE-VB2K16A PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IT 1 2013 - 2014
10 02DB NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (C) 1 2013 - 2014
11 02CS Tính toán mềm – SoftComputing 1 2013 - 2014
12 CHMTK25(Ngay) Lý thuyết chương trình dịch 1 2013 - 2014
13 KHMT24 CHƯƠNG TRÌNH DỊCH 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Ha Chi Trung, Trung Thanh Nguyen, Lam Thu Bui and Ran Wang, An Online Packing Heuristic for the Three-Dimensional Container Loading Problem in Dynamic Environments and the Physical Internet , EvoApplications , pp 140-155, 4/2017, [ link]
2. , C.T. Ha, A new simulator for supporting learning, teaching automata and formal language theory , Journal IMSIT , pp 48-51, 08/06/2015, [ link]
3. , C.T. Ha, Разработка симулятора для поддержки обучения, преподавания теории формальных языков и теории компиляции , Hội thảo Việt-Nga lần thứ I , pp , 02/04/2015, [ link]
4. , T.T.H. Nguyễn, Q.A. Nguyễn, K. L. Nguyễn, C.T. Ha, H.T. Nguyễn và N. V. Hồ, Phương pháp tăng tốc cho hệ thống tóm tắt tin tức tiếng Việt trực tuyến dựa trên phân loại SVM có tích hợp công cụ gán nhãn từ loại VnTagger , Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" , pp 286-293, 30/10/2014, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Operational research for green logistics in Vietnam – a UK-Vietnam research collaboration Nghị định thư Bùi Thu Lâm Nguyễn thị Hiền; Hà Trí Chung 2/2016
2 Phát triển chương trình mô phỏng lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức, hỗ trợ cho học tập, giảng dạy lý thuyết ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch Trường Hà Chí Trung Hà Chí Trung 10/2014 Xuất sắc

Chia sẻ