Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hà Chí Trung
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Hà Chí Trung
Đơn vị : Bộ môn Khoa học máy tính
Chức vụ : Giáo viên
Học hàm : GV
Học vị : TS
Email : hct2009@yahoo.com
Mô tả

Quê quán: Vĩnh Phúc. Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành đảm bảo chương trình máy tính và các hệ thống tự động hóa năm 2005 tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Sông Đông, LB Nga. Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý thuyết tin học năm 2009 tại Học viện Công nghệ Taganrog, Đại học Miền nam Liên bang Nga. Công tác tại Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin từ năm 2009.

* Các môn đã tham gia giảng dạy:

         -  Lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức

         -  Chương trình dịch

         -  Lý thuyết hệ điều hành

         - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

         - Trí tuệ nhân tạo

         - Tính toán mềm

         - Lập trình cơ bản

         - Mạng Nơron

         - Phân tích hệ thống và ra quyết định

* Định hướng nghiên cứu: Khai phá dữ liệu văn bản

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search