Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Mậu Uyên
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
 
Một số thuật toán cơ bản
Công nghệ mới
 
 
 
 
 
 
 
 
Môn: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

- Giới thiệu về an toàn và bảo mật hệ thống thông tin 


- Lớp 03CI46
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
03CI46Nguyễn Mậu Uyên19/01/201523/04/2015H3513Vấn đáp23/04/2015H3513download

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Kế hoạch giảng dạy

 Kế hoạch giảng dạy

 
2Giới thiệu

Giới thiệu 

Link
3Tổng quan

Tổng quan 

Link
4Các đe dọa với hệ thống

 Các đe dọa với hệ thống

Link
5Quản lý nguy cơ

 Quản lý nguy cơ

Link
6Giải pháp an toàn thông tin

Giải pháp an toàn thông tin

Link
7Mã hóa

Mã hóa 

Link
8Mã hóa ứng dụng

Mã hóa ứng dụng 

Link
9Bảo vệ mạng

Bảo vệ mạng 

Link
10Phát triển phần mềm an toàn

Phát triển phần mềm an toàn 

Link
11Tiêu chuẩn ISO

 Tiêu chuẩn ISO

Link
12Điều tra tội phạm

Điều tra tội phạm 

Link
13Yeu cầu bài tập lớn

 Yeu cầu bài tập lớn

Link
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search