Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Quang Uy
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Nguyễn Quang Uy
Đơn vị : Bộ môn Công nghệ mạng
Chức vụ : Giáo viên
Học hàm : GVC
Học vị : TS
Email : quanguyhn@lqdtu.edu.vn
Mô tả

TS. Nguyễn Quang Uy nhận bằng TS năm 2011 tại trường đại học Dublin, cộng hóa Ai len. Hiện nay TS Nguyễn Quang Uy là giảng viên chính tại Khoa CNTT - Học viện KTQS. TS. Nguyễn Quang Uy được cộng đồng nghiên cứu về lập trình di truyền (Genetic Programming) công nhận là một trong những người có đóng góp chính cho sự phát triển của các phương pháp ngữ nghĩa trong lập trình di truyền (*). Một trong những bài báo của TS. Nguyễn Quang Uy đã nhận được hơn 100 lượt trích dấn sau 4 năm từ khi công bố (**). 

Một số hướng nghiên cứu chính của TS Nguyễn Quang Uy bao gồm: Lập trình di truyền (Genetic Programming), Tính toán tiến hóa (Evolutionary Computation), học máy (Machine Learning), Khai phá dữ liệu trong cloud computing (Data mining in cloud computing) và khai phá dữ liệu trong an toàn thông tin (data mining in information security). 

(*). Vanneschi et al., A survey of semantic methods in genetic programming, Genetic Programming and Evolvable Machines, Volume 15 Issue 2, June 2014.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10710-013-9210-0

(**). Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Michael O’Neill, R. I. McKay, and Edgar Galvan-Lopez. Semantically-based crossover in genetic programming: application to real valued symbolic regression. Genetic Programming and Evolvable Machines, Spinger, 2011. Vol:12(2)

https://scholar.google.com/citations?user=elwLWakAAAAJ&hl=en

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search