Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Introduction to Bộ môn Hệ thống thông tin
 
Department information
 
About
Research
Staff
Publication
Thesis
Teaching
 
LẬP TRÌNH CƠ BẢN
CƠ SỞ DỮ LIỆU
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN
Cơ sở dữ liệu
Công nghệ WEB
Tương tác người máy
Thực tập kĩ thuật lập trình
Thực tập cơ sở dữ liệu
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design
XỬ LÝ ẢNH
TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY
QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO TÍN CHỈ
CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN
CÔNG NGHỆ WEB
CƠ SỞ DỮ LIỆU
CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO
ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
THỊ GIÁC MÁY
THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP
THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY
XỬ LÝ ẢNH
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ
Kỹ thuật lập trình - DTNH
Xử lý ảnh
Phân tích đánh giá thuật toán
Lôgic mờ và suy diễn xấp xỉ
Đồ họa máy tính và xử lý ảnh
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
LẬP TRÌNH WEB
NHẬP MÔN HTML VÀ THIẾT KẾ WEB
XỬ LÝ ẢNH
CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN
ĐỒ ÁN XỬ LÝ ẢNH
Phân tích thiết kế hướng đối tượng
An ninh các hệ thống không dây
Cơ bản về điện toán đám mây
Lập trình cơ bản
 
Department News
 
Tin tức chung
 
 
Lịch seminar học thuật của Bộ môn HTTT
8/22/2013 12:00:00 AM

Lịch seminar học thuật của Bộ môn HTTT Học kỳ 2 năm học 2016-2017

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỊCH SINH HOẠT HỌC THUẬT Địa điểm: S1-1915
BỘ MÔN HỆ THỐNG TT HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
Tháng 1 2 3 4 5 6
Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ngày 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19
2                                                    
3                                                    
4                                                    
5 C 14h00           S1,
S2
S3,
S4
S5,
S9
S6,
S10
S7,
S11
S8,
S12
S13,
L1
  L5,
L2
L4,
L3
S1,
S2
S3,
S4
S5,
S9
S6,
S10
S7,
S11
S8,
S12
S13,
L1
   
6                                                    
TT KH Họ tên TT KH Họ tên TT KH Họ tên         TT KH Họ tên
1 S1 Chu Thị Hường 8 S8 Đặng Trọng Hợp 15 L2 Nguyễn Văn Giang      
2 S2 Trịnh Ngọc Hương 9 S9 Vũ Văn Huân 16 L3 Đỗ Thị Mai Hường      
3 S3 Trương Thị Hồng Thúy 10 S10 Nguyễn Hồng Sơn 17 L4 Hoa Tất Thắng      
4 S4 Nguyễn Hoàn Vũ 11 S11 Nguyễn Đức Thọ 18 L5 Nguyễn Mậu Uyên      
5 S5 Bùi Khánh Linh 12 S12 Vũ Minh Ngọc            
6 S6 Nguyễn Hoài Anh 13 S13 Mai Đình Sinh            
7 S7 Trương Quốc Hùng 14 L1 Trần Văn An            

seminar hàng tuần chuyển sang 14:00 chiều Thứ Năm (buổi đầu tiên diễn ra vào ngày 16/2). 

Xin lưu ý với các báo cáo viên: Các báo cáo viên cần cung cấp thông tin cho người phụ trách liên lạc seminar vào Thứ Hai hàng tuần về nội dung báo cáo để thông báo tới các thành viên. (Trường hợp BCV không tham gia được trong ngày trình bày của mình cần có thông báo sớm hơn).

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search