Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Introduction to Bộ môn Toán
 
Department information
 
About
Research
Staff
Publication
Thesis
Teaching
 
HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
GIẢI TÍCH
GIẢI TÍCH 2
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Toán chuyên đề
Lập trình cơ bản
Các phương pháp tính toán số
Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC)
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ
HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
GIẢI TÍCH I
GIẢI TÍCH II
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ
TOÁN CHUYÊN ĐỀ
GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA
HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - VIỆT NGA
HÀM BIẾN SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ
TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI
Lý thuyết tối ưu
Dịch vụ mạng
 
Department News
   
 
Lịch seminar học thuật của Bộ môn HTTT
8/22/2013 12:00:00 AM

Lịch seminar học thuật của Bộ môn HTTT Học kỳ 2 năm học 2016-2017

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỊCH SINH HOẠT HỌC THUẬT Địa điểm: S1-1915
BỘ MÔN HỆ THỐNG TT HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
Tháng 1 2 3 4 5 6
Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ngày 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19
2                                                    
3                                                    
4                                                    
5 C 14h00           S1,
S2
S3,
S4
S5,
S9
S6,
S10
S7,
S11
S8,
S12
S13,
L1
  L5,
L2
L4,
L3
S1,
S2
S3,
S4
S5,
S9
S6,
S10
S7,
S11
S8,
S12
S13,
L1
   
6                                                    
TT KH Họ tên TT KH Họ tên TT KH Họ tên         TT KH Họ tên
1 S1 Chu Thị Hường 8 S8 Đặng Trọng Hợp 15 L2 Nguyễn Văn Giang      
2 S2 Trịnh Ngọc Hương 9 S9 Vũ Văn Huân 16 L3 Đỗ Thị Mai Hường      
3 S3 Trương Thị Hồng Thúy 10 S10 Nguyễn Hồng Sơn 17 L4 Hoa Tất Thắng      
4 S4 Nguyễn Hoàn Vũ 11 S11 Nguyễn Đức Thọ 18 L5 Nguyễn Mậu Uyên      
5 S5 Bùi Khánh Linh 12 S12 Vũ Minh Ngọc            
6 S6 Nguyễn Hoài Anh 13 S13 Mai Đình Sinh            
7 S7 Trương Quốc Hùng 14 L1 Trần Văn An            

seminar hàng tuần chuyển sang 14:00 chiều Thứ Năm (buổi đầu tiên diễn ra vào ngày 16/2). 

Xin lưu ý với các báo cáo viên: Các báo cáo viên cần cung cấp thông tin cho người phụ trách liên lạc seminar vào Thứ Hai hàng tuần về nội dung báo cáo để thông báo tới các thành viên. (Trường hợp BCV không tham gia được trong ngày trình bày của mình cần có thông báo sớm hơn).

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search