Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Introduction to Department of Network Technology
 
Department information
 
About
Research
Staff
Publication
Thesis
Teaching
   
Department News
   
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Kỹ thuật thuỷ vân bền vững trên miền tần số tích hợp trong ứng dụng bảo vệ bản quyền sản phẩm số - 102.01-2019.12
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Tạ Minh Thanh
Các tác thành viên: Huỳnh Ngọc Tú; Cao Thị Luyên; Lê Danh Tài; Phương Thị Nhã
Thời gian:09/2019-09/2021
Trạng thái thực hiện:
2. Nghiên cứu giải pháp thuỷ vân bền vững sử dụng biến đổi ma trận QR cải tiến - 18.1.006
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Tạ Minh Thanh
Các tác thành viên: Tạ Minh Thanh
Thời gian:11/2018-11/2019
Trạng thái thực hiện:
3. Đề tài 1 - 17.001.03
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trung Thành
Các tác thành viên: Vũ Thị Ly
Thời gian:11/2017-11/2018
Trạng thái thực hiện:
4. Nghiên cứu giải pháp phân phối sản phẩm số sử dụng tính chất phân tán sản phẩm và tổ hợp dữ liệu số dựa trên thông tin người dùng - 0.17.TX.11
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Tạ Minh Thanh
Các tác thành viên: Bộ môn CNM
Thời gian:03/2017-03/2018
Trạng thái thực hiện:
5. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam - 2016.17
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Lê Đình Sơn
Các tác thành viên: Hồ Nhật Quang; Lưu Hồng Dũng; Tống Minh Đức
Thời gian:01/2016-12/2017
Trạng thái thực hiện:
6. Giải pháp thiết kế hệ mật sử dụng khóa một lần. - 16.0.B.019
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Lưu Hồng Dũng
Các tác thành viên: Lưu Hồng Dũng; Tống Minh Đức; Nguyễn Lương Bình
Thời gian:01/2016-01/2017
Trạng thái thực hiện: Đã hoàn thành.
7. Các phương pháp ngữ nghĩa và thống kê trong học và tối ưu phỏng tiến hóa sinh học - 102.01-2014.09
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Uy
Các tác thành viên: Nguyễn Thị Hiền; Phạm Văn Việt
Thời gian:03/2015-03/2018
Trạng thái thực hiện:
8. Giải pháp mã hóa bảo mật thông tin dựa trên các biến đổi phụ thuộc dữ liệu – Thiết kế thuật toán mật mã khóa đối xứng 128 bit với sơ đồ sinh khóa tự động. - 10.0.B.019
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Lưu Hồng Dũng
Các tác thành viên: Lưu Hồng Dũng,
Thời gian:01/2010-12/2010
Trạng thái thực hiện: Đã hoàn thành
9. Nghiên cứu xây dựng thuật toán mật mã khóa bí mật cài đặt trên ASIC/FPGA. - 07.0.B.019
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Lưu Hồng Dũng
Các tác thành viên: Lưu Hồng Dũng,
Thời gian:01/2007-12/2007
Trạng thái thực hiện: Đã hoàn thành
 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search