Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Introduction to Trung tâm Máy tính
 
Department information
 
About
Research
Staff
Publication
Thesis
Teaching
 
NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
 
Department News
   
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Nghiên cứu kiến trúc và công cụ nền tảng trong xây dựng các hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy phục vụ đào tạo - DH2016
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Giang
Các tác thành viên: Hà Đại Dương; Đỗ Thị Mai Hường
Thời gian:11/2016-11/2017
Trạng thái thực hiện:
2. Thử nghiệm và phát triển một số thuật toán phát hiện và cảnh báo cháy dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh và video số (đang thực hiện). -
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Ha Dai Duong
Các tác thành viên: Ha Dai Duong
Thời gian:01/2011-10/2023
Trạng thái thực hiện:
3. Nghiên cứu thiết kế xây dựng bài bắn mô phỏng súng bộ binh ứng dụng kỹ thuật laze. - LA
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Ha Dai Duong
Các tác thành viên: Ha Dai Duong
Thời gian:01/2009-03/2009
Trạng thái thực hiện:
4. Nghiên cứu chế tạo thiết bị bắn tập súng bộ binh sử dụng kỹ thuật quang ảnh. - SBB
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Ha Dai Duong
Các tác thành viên: Ha Dai Duong
Thời gian:01/2006-03/2006
Trạng thái thực hiện:
5. Nghiên cứu chế tạo thiết bị bắn tập súng bộ binh - SBBLA
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Ha Dai Duong
Các tác thành viên: Ha Dai Duong
Thời gian:01/2003-12/2003
Trạng thái thực hiện:
6. Nghiên cứu ứng dụng Virus - VIRUS
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Ha Dai Duong
Các tác thành viên: Ha Dai Duong; Dao Thanh Tinh
Thời gian:01/2002-12/2002
Trạng thái thực hiện:
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search