Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Lưu Hồng Dũng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: XÂY DỰNG, QUẢN TRỊ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

Hướng tới các kiến thức cơ bản và nâng cao trong quá trình thiết kế, lên khung xây dựng hệ thống thông tin, các thành phần cơ bản của phần hạ tầng thông tin, các công nghệ mới liên quan triển khai ứng dụng trong hệ thống. 


- Lớp 124221511
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
124221511Lưu Hồng Dũng19/01/201610/05/2016H5 5509Vấn đáp19/05/2016H5 5509

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Chapter 1. An Introduction to Networking

 

Link
2Chapter 2 Networking Standards and the OSI Model

 

Link
3Chapter 3. Transmission Basics and Networking MediaLink
4Chapter 4. Introduction to TCP/IP Protocols

 

Link
5Chapter 5. Topologies and Ethernet Standards

 

Link
6Chapter 6. Network Hardware, Switching, and Routing

 

Link
7Chapter 7. Wide Area Networks

 

Link
8Chapter 8. Wireless Networking

 

Link
9Chapter 9. In-Depth TCP/IP Networking

 

Link
10Chapter 10. Virtual Networks and Remote Access

 

Link
11Chapter 11. Network Security

 

Link
12Chapter 12. Voice and Video Over IP

 

Link
13Chapter 13. Troubleshooting Network Problems

 

Link
14Chapter 14. Ensuring Integrity and Availability

 

Link
15Chapter 15. Network Management

 

Link
 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search