Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hà Đại Dương
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
 
Sản phẩm phần mềm
Tin tức của Trung tâm máy tính
 
 
 
 
 
 
 
 
Môn: NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 Trong khóa học này, sinh viên sẽ phân tích sâu hơn những kiến thức về 

- Thuật toán và thiết kế thuật toán.
- Đánh gía độ phức tạp thuật toán: Máy Turing và đánh giá thuật toán dự trên khái niệm máy Turing
- Các thuật toán cơ bản như sắp sếp, tìm kiếm
- Các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu nâng cao
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

- Lớp 123251511
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
123251511Hà Đại Dương20/01/201618/05/2016H5509Vấn đáp18/05/2016H5509

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
Không có tài liệu!
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search