Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hà Đại Dương
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 Trong khóa học này, sinh viên sẽ phân tích sâu hơn những kiến thức về 

- Thuật toán và thiết kế thuật toán.
- Đánh gía độ phức tạp thuật toán: Máy Turing và đánh giá thuật toán dự trên khái niệm máy Turing
- Các thuật toán cơ bản như sắp sếp, tìm kiếm
- Các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu nâng cao
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

- Lớp 123251512
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
123251512Hà Đại Dương21/01/201612/05/2016H5512Vấn đáp12/05/2016H5512

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Bài 1 - Tổng quan

 Bài 1 - Tổng quan

Link
2Bài 2 - Đánh giá độ phức tạp thuật toán

Bài 2 - Đánh giá độ phức tạp thuật toán 

Link
3Bài 3 - Phương pháp trực tiếp

Bài 3 - Phương pháp trực tiếp 

Link
4Bài 4 - Chia để trị - phần 1

Bài 4 - Chia để trị - phần 1 

 
5Bài 5 - Chia để trị - phần 2

Bài 5 - Chia để trị - phần 2 

 
6Bài 6 - Thuật toán tham lam - phần 1

Bài 6 - Thuật toán tham lam - phần 1

 
7Bai 7 - Thuat toan tham lam - phan 2

 Bai 7 - Thuat toan tham lam - phan 2

 
8Bài 9 - Quy hoạch động - phần 1

 Bài 9 - Quy hoạch động - phần 1

 
9Bài 10 - Quy hoạch động - phần 2

 Bài 10 - Quy hoạch động - phần 2

 
10Bài 11 - Thuật toán quay lui - phần 1

 Bài 11 - Thuật toán quay lui - phần 1

 
11Bài 12 - Thuật toán quay lui - phần 2

Bài 12 - Thuật toán quay lui - phần 2 

 
12Bai tap mon hoc

Bai tap mon hoc 

Link
13Phân công bài tập, kết quả điểm danh, điểm thường xuyên (tạm tính) - Lớp Sáng thứ 5

Phân công bài tập, kết quả điểm danh, điểm thường xuyên (tạm tính) - Lớp Sáng thứ 5 

 
14Phân công bài tập, kết quả điểm danh, điểm thường xuyên (tạm tính) - Lớp chiều thứ 4

 Phân công bài tập, kết quả điểm danh, điểm thường xuyên (tạm tính) - Lớp chiều thứ 4

 
15Bài 13 - Thuật toán nhánh cận

Bài 13 - Thuật toán nhánh cận 

 
16Điểm CC/TX lớp chiều thứ 4

Điểm CC/TX lớp chiều thứ 4 

Link
17Điểm CC/TX lớp sáng thứ 5

Điểm CC/TX lớp sáng thứ 5 

Link
 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search