Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Chu Thị Hường
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: Thực tập cơ sở dữ liệu (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 Điều kiện tiên quyết: Thực tập kỹ thuật lập trình

Tóm tắt nội dung:
Đây là môn học có tính thực tiễn. Sinh viên sẽ xây dựng các dự án quản lý cơ sở dữ liệu. Qua đó, sinh viên sẽ thu nhận các kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu cụ thể. 
- Song hành hoặc sau  Cơ sở dữ liệu

- Lớp 11
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
11Chu Thị Hường01/08/201201/08/2012Vấn đáp01/08/2012downloadTiếng Việt

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
Không có tài liệu!
 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search