Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Lưu Hồng Dũng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam - 2016.17
Cấp: Bộ
Chủ nhiệm đề tài: Lê Đình Sơn
Các tác thành viên: Hồ Nhật Quang; Lưu Hồng Dũng; Tống Minh Đức
Thời gian:01/2016-12/2017
Trạng thái thực hiện:
2. Giải pháp thiết kế hệ mật sử dụng khóa một lần. - 16.0.B.019
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Lưu Hồng Dũng
Các tác thành viên: Lưu Hồng Dũng; Tống Minh Đức; Nguyễn Lương Bình
Thời gian:01/2016-01/2017
Trạng thái thực hiện: Đã hoàn thành.
3. Giải pháp mã hóa bảo mật thông tin dựa trên các biến đổi phụ thuộc dữ liệu – Thiết kế thuật toán mật mã khóa đối xứng 128 bit với sơ đồ sinh khóa tự động. - 10.0.B.019
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Lưu Hồng Dũng
Các tác thành viên: Lưu Hồng Dũng,
Thời gian:01/2010-12/2010
Trạng thái thực hiện: Đã hoàn thành
4. Nghiên cứu xây dựng thuật toán mật mã khóa bí mật cài đặt trên ASIC/FPGA. - 07.0.B.019
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Lưu Hồng Dũng
Các tác thành viên: Lưu Hồng Dũng,
Thời gian:01/2007-12/2007
Trạng thái thực hiện: Đã hoàn thành
 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search