Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Hoài Anh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
 
Khảo sát hệ thống
Phân tích hệ thống
Thiết kế hệ thống
 
 
 
 
 
 
 
 
Môn: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 


- Lớp DS7A
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
DS7ANguyễn Hoài Anh01/01/201101/04/2011H7201Vấn đáp08/04/2011H7201Tiếng Việt

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
Không có tài liệu!
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search