Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Tạ Ngọc Ánh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
112102151GIẢI TÍCH II42/2017-2018Lý thuyết
21,2,4,6,10,12LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 31/2017-2018Lý thuyết
3GT1-2GIẢI TÍCH I42/2016-2017Lý thuyết
4GT1-1GIẢI TÍCH I42/2016-2017Lý thuyết
512103151 14LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ31/2016-2017Lý thuyết
612103151 16LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ31/2016-2017Lý thuyết
712103151 17LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ31/2016-2017Lý thuyết
812103151 19LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ31/2016-2017Lý thuyết
9KSDS15-1GIẢI TÍCH I41/2016-2017Lý thuyết
10KSDS15-2GIẢI TÍCH I41/2016-2017Lý thuyết
11KSDS14-6,7,8GIẢI TÍCH II42/2015-2016Lý thuyết
12Gi?i tich IGIẢI TÍCH I41/2014-2015Lý thuyết
13Giai tich IIGIẢI TÍCH II42/2013-2014Lý thuyết
14Xac suat thong keLÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 31/2013-2014Lý thuyết
15Giai tich IGIẢI TÍCH I41/2013-2014Lý thuyết
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search