Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: GIẢI TÍCH I

- Mô tả nội dung môn học:

Hệ tiên đề số thực (có tiên đề về cận trên) được giới thiệu. Chương I còn giới thiệu về giới hạn của dãy số, hàm số, sự liên tục của hàm số. Chương II có các khái niệm về đạo hàm, về vi phân cấp I và cấp cao, các định lý về giá trị trung bình, công thức Taylor, các ứng dụng của phép tính tích phân đặc biệt là khảo sát đường cong dạng tham số, dạng tọa độ cực. Phép tính tích phân được giới thiệu trong chương III, bao gồm cả ứng dụng của nó cũng như tích phân suy rộng. 21 tiết dành cho chuỗi gồm chuỗi số, chuỗi số dương, hay có dấu tùy ý. Chuỗi hàm số, chuỗi lũy thừa cũng như chuỗi Fourier được quan tâm dúng mức. 

Mã lớp môn học: KSDS15-2

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
KSDS15-2 Tạ Ngọc Ánh 26/09/2016 16/12/2016 S1-0108 Viết 01/01/1753 Phương Canh
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bài giảng chi tiết môn Giải tích I

 Mỗi sinh viên cần có ít nhất một giáo trình, tài liệu để học tập.

link
2 Bài tập môn Giải tích I

 Sinh viên làm bài tập, giờ chữa bài tập giáo viên sẽ chữa các bài trong danh sách này. 

link
3 Bài tập ôn tập môn Giải tích I

 Sinh viên làm các bài tập này và nộp bản viết tay cho giáo viên vào cuối kỳ. Kết quả làm bài là một cơ sở để đánh giá mức độ chuyên cần và thường xuyên học tập của sinh viên.

link