Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Tạ Ngọc Ánh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

Các định nghĩa xác suất, các phép toán về biến cố và xác suất, xác suất điều kiện, đặc biệt là công thức xác suất toàn phần và công thức Bayess, sự độc lập và dãy các phép thử độc lập được đưa vào chương I. Chương II bao gồm biến ngẫu nhiên và hàm phân bố, các đặc trương số của biến ngẫu nhiên cũng như một số phân bố quan trọng. achuwng III dành cho véc tơn ngẫu nhiên bao gồm phân bố xác suất 2 chiều, phân bố điều kiện, cac số đặc trưng, hàm của các biến ngẫu nhiên và sự hội tụ của dãy các biên sngaaux nhiên. Sinh viên cũng được trang bị kiến thức về lý thuyết lấy mẫu, các ước lượng tham số tối ưu, ước lượng khoảng, bài toán kiểm định giả thuyết tổng quát, từ 1 mấu, từ 2 mấu, cũng như kiểm định phi tham số ở phần thống kê trong 2 chương IV và V. Chương VI dành cho một số kiến thức về tương quan và hồi quy.  


- Lớp 1,2,4,6,10,12
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
1,2,4,6,10,12Tạ Ngọc Ánh14/08/201731/12/2017H9Viết01/01/1753

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Bài tập môn Lý thuyết xác suất thống kê 2017

 Sinh viên làm bài tập ở nhà, tham gia làm và chữa bài tập trên lớp; làm bài tập ôn tập nộp cho giáo viên vào buổi cuối cùng của môn học. Kết quả làm bài tập ở nhà, trên lớp và bài tập ôn tập là cơ sở để giáo viên cho điểm chuyên cần và điểm đánh giá thường xuyên.

Link
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search