Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Tạ Ngọc Ánh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Tạ Ngọc Ánh
Đơn vị : Bộ môn Toán
Chức vụ : Chủ nhiệm bộ môn
Học hàm : GVC
Học vị : TS
Email : tangocanh@gmail.com
Mô tả

 - Là cựu sinh viên Khoa Toán Cơ Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN.

- Công tác tại HVKTQS từ năm 2003.

- Chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học.

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search