Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Tạ Ngọc Ánh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: GIẢI TÍCH I (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

Hệ tiên đề số thực (có tiên đề về cận trên) được giới thiệu. Chương I còn giới thiệu về giới hạn của dãy số, hàm số, sự liên tục của hàm số. Chương II có các khái niệm về đạo hàm, về vi phân cấp I và cấp cao, các định lý về giá trị trung bình, công thức Taylor, các ứng dụng của phép tính tích phân đặc biệt là khảo sát đường cong dạng tham số, dạng tọa độ cực. Phép tính tích phân được giới thiệu trong chương III, bao gồm cả ứng dụng của nó cũng như tích phân suy rộng. 21 tiết dành cho chuỗi gồm chuỗi số, chuỗi số dương, hay có dấu tùy ý. Chuỗi hàm số, chuỗi lũy thừa cũng như chuỗi Fourier được quan tâm dúng mức. 


- Lớp Gi?i tich I
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
Gi?i tich ITạ Ngọc Ánh29/09/201401/01/2015Xuân PhươngViết02/01/2015Xuân Phương

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Bài giảng chi tiết môn Giải tích ILink
2Bài tập môn Giải tích I (2014-2015)

Sinh viên làm bài tập ở nhà. Đến giờ bài tập tham gia làm bài và chữa bài trên lớp. Tất cả sinh viên đều phải làm bài tập ôn tập, đóng thành quyển nộp lại cho giáo viên bản viết tay và giữ lại bản phôtô (nếu có) để ôn tập. Kết quả làm bài tập (ở nhà, trên lớp và bài tập ôn tập) là một trong các căn cứ đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên và là cơ sở để giáo viên cho điểm thành phần môn học của sinh viên.

Link
3Nội dung lý thuyết môn Giải tích I

Đây là những vấn đề cơ bản sinh viên cần nắm được. Trong quá trình học bài, sinh viên trả lời các câu hỏi lý thuyết và làm các bài tập minh họa lý thuyết tương ứng. Bài làm được đóng thành quyển thì càng tốt, vì sẽ thuận tiện khi ôn tập.

 
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search