Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Tạ Ngọc Ánh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: GIẢI TÍCH II (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 Chương I giới thiệu những kiến thức về hàm số nhiều biến số, bao gồm các kiến thức về tô pô trong , các khái niệm liên tục, đạo hàm riêng, sự khả vi của hàm nhiều biến, bài toán cực trị địa phương, cực trị điều kiện, cực trị toàn cục, một số khái niệm về hình học vi phân. Chương II liên quan đến tích phân bội hai, bội ba, tích phân phụ thuộc tham số. Chương III dành cho tích phân đường loại I, loại II, bao gồm công thức Green; các kết quả liên quan đến tích phân mặt loại I, loại II như công thức Stokes, công thức Oxtrogradsky cũng được giới thiệu. Học phần giới thiệu những phần đơn giản nhất về lý thuyết trường. Chương IV dành cho những kiến thức về phương trình vi phân (cấp I, cấp II, hệ phương trình vi phân).


- Lớp 12102151
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
12102151Tạ Ngọc Ánh15/01/201826/05/2018Phương CanhViết01/01/1753Phương Canh

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:
Link

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Bài tập môn Giải tích II

  Sinh viên làm bài tập ở nhà. Đến giờ bài tập tham gia làm bài và chữa bài trên lớp. Tất cả sinh viên đều phải làm bài tập ôn tập, đóng thành tập (giấy A4) nộp lại cho giáo viên bản viết tay và giữ lại bản phôtô (nếu cần) để ôn tập. Kết quả làm bài tập (ở nhà, trên lớp và bài tập ôn tập) là một trong các căn cứ đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên và là cơ sở để giáo viên cho điểm thành phần môn học của sinh viên.

Link
2Bài giảng chi tiết môn Giải tích II

 

Link
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search