Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Trần Văn An
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Trần Văn An
Đơn vị : Bộ môn Hệ thống thông tin
Chức vụ : Giáo viên
Học hàm : GV
Học vị : TS
Email : tavistu@gmail.com
Mô tả

Tốt nghiệp đại học năm 2011 tại LB Nga chuyên nghành "Hệ thống tự động xử lý thông tin và điều khiển". Bảo vệ luận án TS năm 2013 tại LB Nga, ngành "Mô hình hóa toán học, phương pháp số và tổ hợp các chương trình".

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search