Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Trần Văn An
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Xây dựng hệ thống quản lý Khoa học công nghệ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự - HVKTQS2
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thành Long
Các tác thành viên: Nguyễn Mậu Uyên, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Văn An
Thời gian:01/2017-11/2017
Trạng thái thực hiện:
2. Thiết kể hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý khoa học công nghệ trong Học viện Kỹ thuật quân sự - DT201704
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mậu Uyên
Các tác thành viên: Nguyễn Mậu Uyên; Nguyễn Quốc Khánh; Trần Văn An
Thời gian:10/2016-10/2017
Trạng thái thực hiện:
3. Nâng cao hiệu quả tìm kiếm thực thể có tên trên cơ sở phân tích ngữ nghĩa tiếng Việt kết hợp với sử dụng các nguồn tri thức - 16.0.B.018
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn An
Các tác thành viên:
Thời gian:08/2016-02/2017
Trạng thái thực hiện:
4. Nghiên cứu thuật toán và xây dựng phần mềm phân loại văn bản, tài liệu phục vụ công tác q.lý - 15.1.A.02
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mậu Uyên
Các tác thành viên: Nguyễn Mậu Uyên; Trần Văn An; Đỗ Thị Mai Hường; Nguyễn Hoài Anh
Thời gian:11/2015-11/2016
Trạng thái thực hiện:
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search